Mehmet Leventoğlu :Çatılara Güneş Paneli Şartı Getirilmeli

Bandırma'da hız kazanan kentsel dönüşüme bağlı ve diğer yeni  inşaatlarda çatılarında ortak elektrik kullanımlar için Güneş Enerjisi panelleri kurulması şartı getirilmesi istendi.

Bandırma Gümçed'ten yapılan açıklamada kent yaşamını olumsuz etkileyen hava kirliliğine yol açan ve kanserojen özellilleriyle halkın sağlığını tehdit eden fosil yakıtlardan kurtulma adına atılacak adımlardan birincisi yeni inşaatların çatılarında güneş panel sistemlerinin özendirilmesi ve  teşvik edilmesidir.

 Bu konuda Bandırma Belediyesi İmar komisyonundan konuyla ilgili özendirici ve zorlayıcı kararların bir an önce hayat geçirilmesi gerekiyor denildi.  Alternatif çevre dostu enerji kaynaklarından en önemlisi olan güneş enerjisi sektörünün ithal ürünlerden kurtulması ve yerli  teknoloji üretilmesini de özendirecek kararların bir an önce alınıp devreye sokulması TOKİ uygulamalarının bu konuda örnek olması gerektiğini belirten Gümçed Bandırma Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Leventoğlu  "Türkiye'de yeni yapılacak, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek ve ruhsat verilecek TÜM yeni binalarda en az 3 kw kurulu gücünde güneş elektriği sistemi kurulumu zorunludur"  şeklinde bir cümlenin Toki/Belediye/Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatlarına girmesi yönünde acil karalar alınmalı ve hızla devreye sokulmalıdır dedi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan  Leventoğlu ; Geleceğin  Bandırmasında 30  bin elektrikli çatı projesinden  daha güzel bir proje  olabilir mi?Maksimum 30m2/çatı yer kaplayan , maliyet olarak  6.000 USD/bina) olarak belirlenen ve total inşaat maliyetinde küçük bir unsur olacak ve de  enerji bedeli olarak geri kazanımlı böylesine bir çevresel değişimin   maddi, manevi HİÇBİR engeli yok. İş yöneticilerin ilgisine kalmıştır aynı zamanda sektörel olarak yeni iş alanları yaratacak olması nedeniyle de istihdama da yapacağı katma değerde göz önünde tutulmalıdır"  diye konuştu.

BUSE EROL- BANDIRMAGERÇEK   -