Laf-Ü-Güzaf

Biliyorsunuz:

Bulgaristan ile 29 Ekim 1918 de, Selanik Antlaşması;

Osmanlı imparatorluğu ile 30 Ekim 1918 de, Mondros Ateşkes Antlaşması;

Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ile 3 Kasım 1918 de, Villa Giusti Antlaşması;

Almanya ile 11 Kasım 1918 de, Rethondes Antlaşması imzalandığında, Birinci Dünya Savaşı bitti.

ve

Savaşın galibi İtilaf Devletleri, yenilen İttifak Devletleri’ni ağır şartlara mahkûm ettiler.

**

Mondros Ateşkes Antlaşması ardından: İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Ermenistan, Belçika, Yunanistan, Hicaz Krallığı, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırp-Hırvat ve Sloven Krallığı ve Çekoslovakya ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 10 Ağustos 1920 de Sevr Antlaşması imzalandı.

**

İstanbul, Mondros Ateşkes Antlaşmasından 14 gün sonra İngiltere, Fransa, İtalya ve Yunanistan tarafından stratejik noktaları itibariyle işgal edilmişti. İşgalciler, Sevr Antlaşmasından altı ay önce de idareye el koyarak konumlarını sağlamlaştırılmıştı.

**

Mondros’un ardından yapılan Sevr Antlaşması ile

- Padişahın İstanbul’da oturmasına ve İstanbul’un Osmanlı Devleti’nin Başkenti olarak kalmasına ancak “azınlık haklarına bir biçimde saygısızlık yapılmayacak şartıyla” izin verildi;

- Boğazlar bütün devletlere açıldı, yönetimine Osmanlı Devleti alınmadı;

- İzmir ve Eğe Bölgesi ile Doğu Trakya, Yunanlılara verildi;

- Doğu Anadolu’da Bağımsız Ermenistan ve Kürdistan kurulması kararlaştırıldı;

- Antalya ve Konya İtalyanların oldu;

- Adana ve Sivas Fransızlara verildi;

- Suriye, Irak, Arabistan İngiliz ve Fransızlar arasında paylaştırıldı;

- Osmanlı Ordusu ağır silahlardan arındırılarak küçültüldü, iç güvenlikle görevlendirildi;

- Kapitülasyonlar aleyhimize tekrar düzenlendi;

- Azınlıklar geniş haklar ile çoğunluk oldu.

Kısaca yazmak gerekirse:

Osmanlı Devleti fiilen sona erdi.

Türklere, Ankara ve Kastamonu illeri çevresinde küçücük bir alan bırakıldı.

Anadolu ve Trakya, İtilaf Devletleri ve onların yerli işbirlikçileri arasında ‘Yağma Hasan’ın böreği’ misali paylaşıldı.

**

Amerikan ilaç şirketi Alexion’un Türkiye’de kimlere rüşvet verdiğinin halen bulunmamış olması, aynı ilde birden çok baro kurulması ve Ayasofya Camii’nin tamamında namaz kılınabilecek duruma getirilmesi sonrasında 24 Temmuz 2020 öncesi “Lozan” konuşulacaktır.

Belki de:

Revize edilmesi gerektiği söylenecek, yetersizliği dile getirilerek başarısızlık olduğu anlatılacak hatta 2023 de biteceği öne sürülebilecektir.

**

Oysa dünya âlem biliyor ki, Lozan Barış Antlaşması:

- İşgal ve paylaşımı ters yüz ettiğimiz, sömürge olmaktan kurtulduğumuz;

- “Kurtuluş Savaşı” ile yaşadığımız toprakların tapusunu tescil ettirdiğimiz;

- Kapitülasyonları bitirdiğimiz;

- Topraklarımızda Bağımsız Ermenistan ve Kürdistan kurulmasına izin vermediğimiz;

- Düyun-u Umumiye İdaresini sonlandırdığımız;

- Boğazlar üzerinde söz sahibi olduğumuz;

- Askeri zaferin, siyasi zafere ulaştırıldığı ve 1. Dünya savaşını bitirdiğimiz;

ve

Bir idam fermanı olan Sevr’i tarihin çöplüğüne attığımız antlaşmadır.

Gerisi, Laf-ü güzaf

SÜHA ORAL/21-07-2020/BANDIRMA

Notlar:

** İtilaf Devletleri: İngiltere, Rusya, Fransa ve savaş başladıktan sonra İtalya, Sırbistan, Yunanistan, Romanya, Japonya, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri.

** İttifak Devletleri: Almanya, Avusturya - Macaristan İmparatorluğu ve savaş başladıktan sonra Bulgaristan.

** Laf-ü güzaf: Boş lakırdı, boş laf.