KUTSAL METİN DEĞİLDİR!

KUTSAL METİN DEĞİLDİR!

Biliyorsunuz, ama hatırlamakta yarar var.

Yüksek Seçim Kuruluna, şifahi (sözlü)yapılan başvurularla;

BAZI ilçelerdeki,

BAZI sandık kurulları,

MÜNFERİT olarak yasadaki görevlerini yapmamış,

sandık kurulu mührü olmayan oy pusulalarının seçmene verdiği” bilgisi ulaşmış…

Bu bilgiye sahip olan AKP temsilcisi de:

“Sandık kurulu mührü olmayan bu oyların geçerli sayılmasını talep etmiş” idi…

*

YSK, bir inceleme yaptırmış olmalı ki, münferit olduğu belirtilen bu isteği:

-oy verme işleminin bittiği,

-sandıkların açıldığı,

-sonuçların YSK’ya gelmeye başladığı kritik bir saatte

ve

oybirliği ile “şırakkk” diye yerine getirmişti. (1)

*

YSK’ya yapılan itirazlar ret edilmiş ve kesin sonuçlar da açıklanmış bulunmaktadır.

Bireysel ve kurumsal olarak:

Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine iptal başvurularının

yapıldığı - yapılacağı bilinmektedir.

Sonuç ne olur bilinemez ise de, tahmin edilmesi hiç de zor değildir…

*

Herkesin merak ettiği:

1-Mühürsüz oy pusulası kullandıran bazı sandık kurulları kaç tanedir?

2-Bazı ilçe seçim kurullarından gelen şifahi bildirim kaç ilçeden yapılmıştır?

Münferit olduğu söylenen bu rakamlar açıklanmamıştır.

Bu nedenlerle ‘Milli İrade’:

-Kaç oy pusulasının mühürsüz olduğunu öğrenememiştir.

-Mühürsüz oylardaki tercihlerin kaçının evet kaçının hayır olduğunu bilememektedir.

Kesin sonuçların açıklanması sırasında bu sorulara şüphe götürmez cevaplar verilmeli
idi.

Verilmedi, verilemedi…

Bundan sonra da, merak edilen sayıların öğrenilmesi mümkün olmayacaktır.

*

Anlaşılan o ki, Yüksek Seçim Kurulu, ‘Milli İrade’nin:

Münferit olarak…

Bazı sandık kurulu…

Bazı ilçe seçim kurulu cümleleri ile yetinmesi istiyor!..

*

Unutmayalım ki,

YSK’nın kararları KUTSAL METİN“” değildir…

Not:

1-Yüksek Seçim Kurulu’nun 560 sayılı kararın:

4. Sayfası; 2,3,4,5 ve 6. paragraflarında,

YSK tarafından bastırılan oy pusulası ve zarfların

bazı sandık kurullarınca mühürlenmeden seçmenlere verildiği,

bazı ilçe seçim kurulları tarafından da şifahi olarak kendilerine bildirilmiş olduğu,

Münferit olarak bazı sandık kurullarının yasadaki görevlerini yapmadıkları,

bu nedenle seçmenin oy verme hakkının engellenmemek istendiği ayrıntıları ile belirtilmektedir.