HARCA HARCA BİTMEZ!..

 

Başlık süpermarket sloganı gibi oldu ama amaç reklam değil.
Ya ne derseniz:
Örtülü ödenek.

*

Örtülü ödenek, 5018 nolu kanunun 24. maddesindeki tanımı ile:
“Kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri; 
Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri;
Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlere;
Devlet ve Hükümet icapları için 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerine konulan ödenektir” diyor.
Ve ekliyor:
Cumhurbaşkanı’nın, Başbakan’ın ve ailelerinin kişisel harcamaları ile 
siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamaz.

*

Örtülü ödenek harcamalarında ‘bu harcama neden yapıldı’ diye sorulamıyor.
Harcamanın doğru bir iş için olup olmadığı denetlenemediği gibi
‘örtülü ödenek’ için harcanacak paranın sınırı da yok.
Tam bir “harca harca bitmez” durumu…

*

Maliye Bakanlığının açıklamasına göre bu yılın ilk beş ayında yapılan harcama:
Yediyüzotuzdört (734) milyon Türk Lirası.
Bu yılın sonuna kadar da, iki milyon (2,000,000.-) TL’sını bulacağı tahmin ediliyor.
Tahmin bu… 
Geçebilir, pek ihtimal dâhilinde olmasa da, azalabilir…

*

Fortune 500* rakamları ile:
2015 yılı boyunca
ÖZDİLEK: 774 milyon; 
BURSA ÇİMENTO: 612 milyon; 
DOĞUŞ ÇAY: 492 milyon; 
TEKZEN: 431 milyon; 
ATASAY KUYUMCULUK: 297 milyon TL’lik net satış geliri elde etmişler.
Yani, ciroları.
Yani, 2015 yılı boyunca satışlarından elde ettikleri gelir.

*

Eklemeliyiz, 
2016 başından Mayıs sonuna kadar 21 hafta ve 105 işgünü var.
Her iş günü örtülü ödenekten tamı tamına 6 milyon 990 bin lira harcanmış.

*
 
Diyanet işleri Başkanı için alınan ve günlerce konuşulan lüks arabayı hatırladınız mı?
Her iş günü “o” arabadan yedi tane alınıp, yedi tane değerli bürokrat sevindirilebilirmiş…

*

İnsan, sormadan edemiyor:
Yasadaki ‘Devlet ve Hükümet icapları için 
Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık bütçelerine konulan ödenektir’ cümlesi,
Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine verilen İftarın ve
Muhammed Ali’nin cenazesine gitme masraflarının
‘örtülü ödenek’ten karşılanması için yeterli mi?
Yoksa bu gibi harcamalar için başka bir kaynak-ödenek var mı?

 

Not:
*FORTUNE: ABD merkezli, Türkiye’de de yayınlanan ekonomi dergisi