Anlamak Zor

ANLAMAK ZOR

Tam da, Dabık’a TSK destekli ÖSO girerken,
Lozan’da, Musul’a girecek askeri birliklerin hangi ülkelerden olacağı belirlenirken,
Barzani, Irak yönetimi ile kol kola olmuş, Türkiye’yi bir kenara koymuşken,
Fesli biri çıkıp:
‘Ben saltanatçıyım’ diyor.
‘Yunan harbi anlı şanlı da olsa, 
bana göre (anlı şanlı) değildir.’ şeklindeki görüşlerini hatırlatıyor.

*

Büyük taarruzu küçümseyecek ya, 
Anadolu işgaline son veren zaferi aşağılayacak ya,
zafere koşanları küçümseyip,  işgalci Yunan ordularına arka çıkıyor, kolluyor.
‘Arazi senin arazi, o müstevli (işgalci).
Sen Ankara'dan Polatlı'ya ikmal ediyorsun, adam Atina'dan ikmal ediyor.
Ahali şartları senin lehine, onun arkası düşman’ diyor.
Yunan ordusunun işgalci olduğunu bile bile…

*

Hızını alamayıp, devam ediyor:  
‘Maddi ve askeri bakımdan Yunan Harbi hiç de değerli değildir.
Hiç de ehemmiyetli değildir.’
‘Yunan'ı yendim diye bayram yapmak, 
19 Mayıs'ı, 30 Ağustos'u bayram yapmak,
bu milleti küçültmektir.’

*

Soralım:
30 Ekim 1918’de,
Mondros Mütarekesi sonrasında İzmir’den Anadolu’ya çıkanların:
İnsanları diri diri yaktığını,
Halka sopayla, kayışlarla dövdüğünü,
Baş aşağı astıklarının ağzından kan gelinceye kadar hırpaladığını,
Asıldığı yerin altında ateş yakarak dumanla boğduğunu, 
Elleri kollarını bağlanan kadınların, külotlarının içine kedi koyarak işkence ettiğini,
Köy, kasaba ve ormanları ateşe verdiğini,
Ekinlerin tutuşturduğunu,
Cami ve mescitleri tahrip ettiğini,
Yağmalama yaptığını,
Kadınların, kızların ırzlarına geçtiğini,
İnsanların bu zulüm karşısında göç etmek zorunda kaldığını,
DUYMADIN MI? OKUMADIN MI?

*
Bırakınız tarihçi olmayı, bir insan nasıl ve hangi ruh haliyle:
‘Beni tefe koyarlar ama keşke Yunan galip gelseydi. 
Ne hilafet yıkılırdı. 
Ne şeriat yıkılırdı. 
Ne medreseler lağvedilirdi. 
Ne hocalar asılırdı. Hiç biri olmazdı’ cümlelerini kurabilir?
Dindarlık, iman etmişlik asla bu değildir.
Bu neyin kini, neyin öfkesidir?
Neden Cumhuriyet’e ve onu kuran insanlara düşmanca bakmaktadır?
Anlamak zor…