Yalaka Kültürü

YALAKA KÜLTÜRÜ

Zor  günler
dayanışmanın gerektiği günlerdir

Bir bakıyorsunuz, iyi günlerinizde, etrafınızda  pervane  olanlar, biraz sıkıntı olduğunda  çil yavrusu gibi dağılıveriyorlar, Burada  bencil ve egoist zihniyet acımasızca  varlığını hissettrmektedir.

68  ve  78  kuşağı
Zor ve  sıkıntılı günlerde  dostunu asla terk etmiyen ve hala hayatta olan kuşaklardır.
Toplum, her geçen gün  hızla  yalakalaşmakta ve  yalaka kültürü  kendini bariz bir şekilde  hissettrmektedir.
Yalaka  kültürü ile beraber
İnsanlar, kişiliklerini, onur ve haysiyetlerini kademe  kademe  yitirmekte, değer  yargılarını  yok etmektedirler

Bu  konumdaki  insanların, zor günlerde sıkıntını paylaşabileceğini düşünebilirmisiniz ???

Adam var,
Sırf  yalakalık uğruna  camiye gidiyor,
Hz. Muhammed  hatalar  yaptı  ama biz hata yapmadık diyeni  alkışlarken neredeyse elleri  patlıyacak

Şerefsiz  Barzani  için
Türkiye seninle  gurur  duyuyor diye  bağırırken  damarları  patlıyacak
Hırsızları  alkışladıkları gibi,  neredeyse  ufacık çocuklara tecavüz edenleride  omuzlarında gezdecekler 

ONU BUNU  BİLMEM
Yalakalık  zor  zanaat,  her  baba yiğidin  yiyeceği halt  değil

Toplum olarak,  yalaka üretmeye  çok müsaitiz

TAKTİK  harika
İnsanları  her konuda madur et,  onlar kendiliğinden yalaka  olur

Bir toplumda,  üç  çeşit insan vardır
PAHALLI  İNSAN
UCUZ  İNSAN
BEDAVA  İNSAN

Pahallı insanı,  yalaka yapabilirmisin ??? Onun kişiliği oturmuş, onur ve  haysiyeti  her zaman  ön plandadır. 

Her  siyasi  partide, 
Özellikle  üye yapılmış  bir  yalaka gurup  vardır. Bu  yalaka guruplar, bulundukları  siyasi  partinin  utanç kaynaklarıdır.
Her partide bulunan akbabalar
Herhangi bir ön seçim  durumunda  bu  utanç kaynağı olan  siyasi yalaka  guruplarını  devreye  sokarlar

BU  AKBABALAR
İşlerine geldiğinde  demokrasi  zırhına  bürünürler,  İşlerine  gelmediğinde  demokrasinin içine  sıçarlar

Siyaset  sahneleri
Yalaka  üretim  merkezleri  olmuştur.

YALAKANIN
En büyük  özelliği,  utanmak  nedir bilmezler, onların ar  damarları  patlamıştır
Yüzüne tükürsen,  şükrederler

BURADAN
Pahallı  insanları  saygı ile  selamlıyorum.

29-11-2020/ÖMÜR ALTINEL /AVŞA