ÖDP 'den Yunanistan'a destek çağrısı

Özgürlük ve Dayanışma Partisi, Yunanistan'daki gelişmelere ilişkin bir açıklama yayınladı.

Açıklamanın tam metni şöyle, 

"İnsanlığa barbarlıktan başka bir şey vaat etmeyen kapitalizmin kurumları kemer sıkma politikaları üzerinden Yunanistan halkına daha fazla işsizliği, yoksulluğu ve geleceksizliği dayatıyor.
 
Paranın efendileri, Syriza hükümetini diz çöktürmeye ve boğmaya çalışarak bu köhnemiş düzenin başta Avrupa’da olmak üzere dünyanın tüm coğrafyalarında tek seçenek olduğu mesajını iletmeye çalışıyor.
 
Acımasız kapitalist sistemin her geçen gün daha güçlü bir şekilde sorgulandığı, “Başka Bir Dünya Mümkün” umudunun giderek yeryüzünün tüm coğrafyalarına yayıldığı içinde bulunduğumuz dönemde Küresel sermayenin, Kapitalizmin kurumlarının Yunanistan’ı borçlar üzerinden ablukaya alması, borçları şantaja çevirmesi oldukça anlaşılır bir durumdur.
 
Çünkü emekçilerin, işçilerin, gençlerin Yunanistan’da yaktıkları ateş tüm dünyanın emekçilerine de bir umut ışığı olmuştur.
 
Çünkü Yunanistan halkı kendi ve söz eylemiyle ülkenin kaderine el koymuştur.
 
Yunanistan halkının mücadelesinin, birliği ve dayanışma zeminlerinin sandığa yansıması Syriza olmuştur.  Syriza,  emekten ve halktan yana bir Yunanistan’ı halkla birlikte yeniden kurma yolunda önemli bir sorumluluk üstlenmiş, yıllardır Yunanistan halkına zulmeden, ülkeyi bataklığa sürükleyen finans oligarklarına karşı mücadele sözü vermiştir.
 
Syriza, üstlendiği bu zorlu görevi gerçekleştirebildiği ölçüde sadece Avrupa’ya değil dünyanın her köşesine ilham kaynağı olabilecektir.
 
Bu zorlu görevde ise, “Selanik Programı’nda” sıralanan, halka yönelik toplumsal vaatlerin yerine getirilmesi, Troyka ile sürdürülen borç müzakerelerinde bu vaatlerden taviz verilmemesidir.
 
Yunanistan’da insani bir krize dönüşmüş krizin çözümlenmeden, halkın insanca yaşam haklarının iadesinin sağlanmadan Yunanistan’da emek sömürüsünü ve finans oligarklarının tahakkümünü yaşamdan kazıyacak bir mücadelenin de önünün açılamayacağı bilinmelidir.
 
Yunanistan’ın bu zorlu sürecinde halk desteği ile iktidara gelen Syriza’nın müzakereleri sonlandıran Troyka dayatmalarını referanduma götürme kararı bu kapsamda halkın sesine ve kararına kulak verme anlamında olumlu bir karardır.
 
Syriza’nın da çağrısı doğrultusunda referandumdan çıkacak bir “HAYIR” kararı, Yunanistan emekçilerinin insandan ve emekten yana bir gelecek kurmaları yolunda güçlü bir adım olacağı gibi, tüm Avrupa emekçilerine de neoliberal dayatmaların reddedilmesi konusunda ilham kaynağı olacaktır.
 
Yunanistan halkının direnişi, yaşamı kendilerinden ibaret gören bir avuç sömürücü zihniyete karşı tüm dünya emekçilerine emekten yana bir yaşam kurma umudunu taşıyacaktır.
 
 ÖDP olarak tüm Avrupa’yı Yunanistan halkının ir