Küresel Isınmaya Çözüm Rüzgar Santralleri

Ekotrent haberde yer alan bilgilere göre  önümüzdeki 5 yıl içinde küresel ölçekte 51 gigavat düzeyinde offshore rüzgar santralinin kurulumunun gerçekleşmesi ve 10 yıl içinde ise 6,2 gigavat seviyesinde yüzer offshore rüzgar santralinin devreye entegre edilmesi planlanıyor.

Böylelikle, 2024 yılına kadar offshore rüzgar santrallerinin ülkelerin elektrik sistemine dahil olmaya devam etmesiyle küresel anlamda yaklaşık 900 bin kişiye yeni iş imkanı ve istihdam yaratacağı tahmin ediliyor.

Özellikle rüzgar enerjisinde yeni alan yüzer deniz rüzgar  santrallerinin, proje planlaması başta olmak üzere, finans, üretim, taşımacılık, inşaat, demir çelik, işletme ve bakım sektörlerinde istihdam oluşturması bekleniyor. Meslek gruplarında ise teknik elemanlar, elektrik tesisatı, rüzgar türbini teknik elemanı, mühendis, bilim adamı, boru tesisatçısı gibi alanlarda yaratacağı istihdam talebiyle işsizlik sorunu çözümüne de büyük katkı yapacağı vurgulanıyor.  

Küresel ısınmayla mücadelede temiz enerji

Küresel ısınma seviyesini 1,5 ila 2 santigrat derecede tutabilmek için 2030 yılına kadar rüzgar enerjisinde yıllık bazda 100 gigavatlık ilave kapasite oluşturulması gerekTİĞİ AÇIKLANDI.

Toplam 1 gigavat kapasiteli deniz üstü rüzgar santralinin 3,5 milyon ton karbondioksit salımını engellediği ifade edilirken, zararlı emisyonların azaltılması için fosil yakıtların kullanımı yerine daha fazla miktarda karasal ve deniz üstü rüzgar santrali, güneş, hidroelektrik ve verimli doğal gaz elektrik santrallerinin kurulumunun gerektiğine işaret ediliyor.

Bu arada, geçen yıl sonu itibariyle ilave edilen dünya rüzgar kurulu gücünün yüzde 10'una ulaşan offshore rüzgar santrallerinin, 2025 yılına kadar toplam kurulu güç içindeki oranının yüzde 20 düzeyini aşması bekleniyor.

Öte yandan Off-shore oarak ifade edilen deniz üstü rüzgar santrali yapımı için Türkiye de belirlenen bölgeler olarak  Saros, Gelibolu-Şarköy ve Kıyıköy kıyı alanlarına konumlandırılacak. Türbin ünite gücü minimum 6 MW  ve türbin ekipmanlarının yüzde 60’ı yerli olması ve istihdam edilenlerin mühendislerin yüzde 80’inin Türk olması şartı aranan projelerin ihale süreçleri yapıldığı öğrenildi.

16-08-2020/KAYNAK : EKOTRENT