Bandırma'da Yapılacak RES ve GES Santrallerine Devlet Desteği

Bölgemiz  RES ve GES Santralleri Yatırımlarına  4. bölge teşviki kapsamında Devlet Desteği verilecek.

Bandırma Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre:  B24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209) çerçevesinde sanayi kuruluşlarının lisanssız olarak kuracakları “Rüzgar Enerji Santralleri (RES) ve Güneş Enerji Santralleri (GES)” yatırımları 4. bölge teşviki kapsamına alınmıştır.

Lisanssız faaliyet kapsamında ve bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları ile rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisi yatırımları;

• 1’inci, 2’nci, 3’üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4’üncü bölgede uygulanan,
• 4’üncü, 5’inci, 6’ıncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanabilecektir.

Konuya ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/20.5.5209.pdf adresinden ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’ndan (Madde 14) ulaşılabilmektedir.

25-03-2022/BANDIRMA TİCARET ODASI