Tik Tok

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tarafından "Ahilik ve Çalışma Hayatı Sempozyumu" Düzenlendi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından alanında önemli isimlerin yer aldığı ve üç oturum şeklinde gerçekleşen “Ahilik ve Çalışma Hayatı Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyum, 10 Aralık Cuma günü Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleşen açılış programıyla başladı.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü ve Ahilik ve Çalışma Hayatı Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Özdemir ahilik ile ilgili bilgiler paylaştığı bir açılış konuşması gerçekleştirdi. Rektörümüz yaptığı konuşmada, “İş yaşamı ya da çalışma yaşamı, iş ahlakı ya da meslek ahlakı denildiğinde geçmişimizin önemli parçalarından biri olan ‘ahilik’ teşkilatını hatırlamamak mümkün değildir. Önceleri IX. yüzyıl civarlarında Türk ve İslam dünyasında ‘fütüvvet’ olarak ortaya çıkan bu müessese daha sonra XIII. yüzyılın ilk yarısından itibaren Anadolu topraklarında ‘ahilik’ ve ilerleyen yüzyıllarda ise ‘gedik’ olarak karşımıza çıkan ve ahlaki, siyasi, ekonomik, felsefi ilkeler çerçevesinde faaliyet gösteren esnaf, sanatkâr ve meslek sahiplerinin oluşturdukları birliğe verilen isimdir. Ahilik XX. yüzyıla dek köylere varıncaya kadar Anadolu Türk toplumunda varlığını kesintisiz bir biçimde sürdürmüştür. Ahi birliklerinin özellikle Osmanlı Devleti’nin uzun yıllar ayakta kalabilmesinde önemli bir payının bulunduğu kuşkusuzdur. Ahiliğin temel amacı kendine ve çevresine faydalı kâmil insanlar yetiştirmektir. Temelinde her iki dünya yan yana durmaktadır.” dedi ve Erdek Meslek Yüksekokulu akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi Ali Mazak başta olmak üzere sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve sunumlarıyla katkı sunan katılımcılara teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in yapmış olduğu açılış konuşmasının ardından sempozyumun açılış oturumuna geçildi. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in başkanlığını üstlendiği oturumda, Gaziantep Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın “Gaziantep’te Girişim Felsefesi” adlı bildiri sunumunu, İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yusuf Balcı “Ahilikte Liderlik ve Modellik” adlı bildiri sunumunu ve İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Adem Esen de “Esnaf ve Sanatkâr Odalarının Kamu Yönetimindeki Yeri” adlı bildiri sunumunu gerçekleştirdi.

Açılış oturumundan sonra İstanbul Ahilik Araştırma ve Eğitim Vakfı tiyatro ekibi tarafından sahnelenen “Ahi Evran Usulü Şed Kuşatma Gösterisi” gerçekleştirildi. Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ali Mazak’ın da aktif rol aldığı, Üniversitenin Tiyatro Topluluğu’ndan öğrencilerin katkı sunduğu gösteri, izleyiciler tarafından büyük beğeni topladı.

Sempozyumun öğleden sonraki programında “Ahilik, Eğitim, Üretim ve Gençlik” başlığı altında gerçekleşen ikinci otumun başkanlığını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celalettin Yanık üstlenirken Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Abay “Tevarüs edemediğimiz Ahilik Eğitimi”, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Koçak “Ahilik Anlayışının Z Kuşağı Üzerine Bir Model Çalışması” ve Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Kavi “Ahilik Değerleri ve Günümüz Çalışma Yaşamındaki Psikolojik Sorunlara Çözüm Önerileri” adlı bildiri sunumlarını gerçekleştirdiler.

Başkanlığını Ahilik Vakfı Başkan Yardımcısı Süleyman Demir’in yaptığı “Ahilik, İş İlişkileri ve Sosyal Hizmetler” başlığıyla gerçekleşen üçüncü oturumda ise Yalova Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Recep Çelik “Ahilik Öğretilerinin Günümüzde Uygulamasına Bir Örnek Kuruluş: Anadolu Esnaf ve İş Adamları Derneği (ANESİAD)”, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Sümeyye Beyza Abay Alyüz “Sosyal Hizmet Bağlamında Bir Kadın Hareketi Olarak Bâciyân-ı Rûm Hareketi” ve Üniversitemiz öğretim üyesi Dr. Ali Mazak “Toroslarda Türkmen Kadınlarının İş, Eş ve Aile Yönetiminde Bâciyân-ı Rûm ve Ahilik İzleri” adlı bildiri sunumlarını gerçekleştirdiler. Sempozyuma katılamayan İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hüseyin Arslan’ın “Endüstri İlişkilerini Ahilik Anlayışı ile Ele Almak” adlı bildiri sunumu da programda okundu.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, sempozyuma katılım ve katkı sağlayan konuşmacılara ve “Ahi Evran Usulü Şed Kuşatma Gösterisi”ni düzenleyen İstanbul Ahilik Araştırma ve Eğitim Vakfı tiyatro ekibine günün anısına Bandırma Vapuru maketi hediye takdiminde bulundu.

Başarıyla gerçekleşen “Ahilik ve Çalışma Hayatı Sempozyumu” tüm konuşmacılar ve öğrencilerle birlikte çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.

14-12-2021