Atatürk

ATATÜRK

Atatürk, dünyanın kuruluşundan bu yana gelmiş geçmiş en büyük liderdir. Onun gibi bir lider bu dünyaya gelmemiştir.

Tüm dünya liderleri de Atatürk’ün büyük bir lider olduğunu sözlerinde ifade etmişlerdir.

Afgan Kralı Amanullah Han; “O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.”

Vladimir İliç Lenin; “İyi bir teşkilatçı, yüksek anlayışlı, ilerici, iyi düşünceli ve akıllı bir önderdir.”

Fidel Castro Atatürk’ü kastederek, “O’nun yaptıklarını ben başaramazdım. Asıl devrimci Atatürk’tür.” demiştir.

UNESCO’nun Atatürk tanımı:

Atatürk, uluslararası anlayış, iş birliği, barış yolunda çaba göstermiş üstün kişi, olağanüstü devrimler gerçekleştirmiş bir devrimci, sömürgecilik ve yayılmacılığa karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, yaşamı boyunca insanlar arasında renk, dil, din, ırk ayrımı gözetmeyen, eşi olmayan devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.

Evet…

Atatürk’ü Atatürk yapan nedir?

Asker, siyasetçi, devlet adamı, edebiyatçı, bilim insanı…

Atatürk’ü anlamak için Selanik’i anlamak gerekir.

...

Bilime inanmış, pozitif bilimi rehber edinmiş bir şahsiyet...

Hep okumuş…

3997 kitap…

O çağlarda ve zor koşullarda…

Her savaşta eşsiz zekasını kullanmış.

Gerçekçi olmuş, imkansızı gerçekleştirmiş.

Ülke düşmanlarca işgal edildiğinde de aynı kararlılık ve cesaretle hiçbir çıkar ve menfaat gözetmeden, bu ülke için canını ortaya koymuş, Anadolu da özgürlük ateşini yakmıştır.

Yok olan bir ülkeyi yeniden var etmiştir.

Yoktan var etmek…

Demokratik, laik, uygar bir ülke kurmak…

Ona has bir iş olsa gerek…

Türk ve dünya tarihinde başka bir Atatürk yok.

Atatürk’ü anlamak, bilimi, uygarlığı, sanatı anlamaktır.

Bilimi, uygarlığı, sanatı anlamak Atatürk’ü anlamaktır.

Onu anlamak, onu sahiplenmek…

Açtığı yolda yürümek…

Tüm ulusun boynunun borcudur.

08-02-2022