Devrim Meselesi

Sana Büyük Bir Sır Vereceğim..

DEVRİM MESELESİ! 

Açık olmalı düşlerimiz, gülüşlerimiz, hayallerimiz, devrimlerimiz.
Pencere kanatlarında yosun tutmuş kuşların uçuşları nasılsa öyle hafif olmalı.
Kımıldamaz olmalı zamanda sarı saçların.
Ay tırmanıyor ya gökyüzünde, ha işte öyle!
Başıboş ya ay, aynen öyle olmalı ellerimiz.
Yani başıboş sarmalıyım seni, başıboş sevmeliyim sersem e, aşk devrimciyse sevgi komünisttir diyebilmeliyim.
Geceleyin dalda dala ağaçlarda, kış yaprakları içindeki saçların.
Ay tırmanır ya gökyüzüne öyle!
Gerçeğe eş olmalı, gerçek olmamalı, büyü bozulmasın, dudakların, henüz yapamadığımız devrim solmasın diye!
Mutsuzluğun geçmişi bir akça ağaç yaprağı.
Düşlerimdeki sen:
Susmalı bütün herkes, TV'leri kapatın, şairler de sussun.

Ben konuşuyorum:
B e n  s e n i  s a r ı s a ç l a r ı n ı n ı n  r ü z g a r ı n d a  d u d a k l a r ı n d a n  ö p t ü ğ ü m   g ü z e l l i k t e d i r  d e v r i m!

01-05-2023/ŞABAN ÖZDEMİR