Kapıdağı Doğasının Acımasızca Kirletilmesine Tepki

Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenler 4 bin 810 lira ceza ödeyecek.

Güney Marmara'nın çevresel kirlilikten kurtulmayı nispeten başarmış Kapıdağı 'nda denetim eksikliği nedeniyle  çevresel kirlilikte artış gözleniyor. Genellikle doğa yürüyüşçülerinin kullandığı parkurlarda gözlemlenen içler acısı kirlilik  çöp yığınları doğada kaybolmayan plastik ürünlerin uluorta bırakılması denetimsizliği  ortaya çıkarırken yüksek cezalara rağmen yaptırım eksikliği endişe vermeye başladı.
Çevre Bakanlığının  2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğine göre 2024 yılında  umuma açık yerlerde her ne şekilde olursa olsun çevreyi kirletenlerin cezası 4 bin 810 lira olarak belirlenirken şimdiye kadar herhangi bir cezanın kesildiğine dair bilgi aktarılmadı.

Atıkları önlem almadan toprağa verenlere 464 bin 585 lira ceza

İlgili kanunda ve yönetmelikte öngörülen standartlara aykırı veya önlemleri almadan atıkları toprağa verenlere 464 bin 585 lira, bu fiilin konutlarla ilgili işlenmesi halinde her konut ve bağımsız bölüm için 11 bin 540 lira ceza verilecek. Bu cezai sorumluluk, müstakil konutlarda konutu kullanana, diğer konutlarda ise yöneticiye ait olacak.

Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere ve ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgeleri için tespit edilen koruma ve kullanma esaslarına aykırı davrananlara ve sulak alanlar için yönetmelikle belirlenen koruma ve kullanım usul ve esaslarına aykırı davrananlara 387 bin 141 lira ceza verilecek.

Ormana yakın yerde kanuna aykırı anız yakanların cezası 5 kat artacak

Kanuna aykırı olarak anız yakanlar ise her dekar için 386 lira 79 kuruş ödeyecek. Anız yakma fiilinin orman ve sulak alanlara bitişik yerler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda ceza 5 kat artırılacak. Vatandaşların yaşadığı çevre konusunda duyarlı olması talep edilirken kirliliğin tespit edilmesi halinde Orman Bakanlığı birimlerine ihbar edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

06-01-2023- İSMAİL YILMAZ