GAYE USLUER'den Diyanet Akademisine Tepki

USLUER’DEN DİYANET AKADEMİSİNE TEPKİ
Gaye Usluer, “Diyanet Akademisi sessizce genel kurulda kabul edildi. HDP vekillerinin bile sadece çekimser kalabildiği oylamada 22 CHP, 14 İyi Parti vekili olumlu oyu kullanmasa, oturuma katılan Cumhur İttifakı vekillerinin sayısı yetmeyeceği için Akademi yasalaşmayacaktı.”

Memleket Partisi Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü Prof. Dr. Gaye Usluer, Memleket Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleştirdiği basın açıklaması ile gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Partisinin mali hesapları hakkında bilgi veren Usluer, TBMM’de Diyanet Akademisi’nin kurulmasını amaçlayan ve detaylarını düzenleyen “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” “oybirliği” ile kabul edilmesine de tepki gösterdi.

WEB SİTESİNDE MALİ HESAPLARI AÇIK OLAN TEK PARTİYİZ
Konuşmasına partisinin mali hesaplarıyla başlayan Usluer, şu şekilde devam etti:
“Halk TV’de Levent Gültekin hafta sonu sordu; “ Memleket Partisi parayı nereden buldu?” diye. Bakınız web sayfasında mali hesapları açık olarak sergilenen ve 3 ayda bir güncellenen tek partiyiz. Tek diyorum. Ancak daha önce AKP’de de böyle bir gelenek varmış. 2019’dan beri vazgeçmişler. Siyasetin finansmanı önemli bir konu şüphesiz. Hiçbir siyasal partinin yan tekeri olarak kurulmadık. İktidar partisinin de muhalefet partilerinin de yanlışlarını kıyasıya eleştirdiğimize göre, devleti yönetmediğimize göre, örtülü ödeneğimiz olmadığına göre, gelirlerini keyfice kullanabileceğimiz belediyelerimiz olmadığına göre, devletten ödenek almadığımıza göre çok açık ve net değil mi?”

İMECEYLE BİR ARADAYIZ
“Parti üyelerimizin olağan üstü dayanışmasıyla, belki de çoluğumuzun çocuğumuzun rızkından ayırdıklarımızla imece usulüyle bir aradayız. Banka hesaplarımız açık. Denetlenebilir, paylaşılabilir. Sanırım bu sorunun en son sorulacağı siyasal parti bizim partimiz; Memleket Partisi.”

BÜTÜN SİYASİ PARTİLER KAYNAKLARINI AÇIKLASIN
“Biz de soralım; mevcut bütün siyasi partiler kaynaklarını açıklasınlar? Harcamalarını açıklasınlar? Devletten aldıkları trilyon yardımların yanı sıra belediye bütçelerinden nerelere kaynak aktarıldığını açıklasınlar. Bize soranlar önce eski ve yeni bizden önce kurulmuş tüm partilere sorsunlar? Sonra da bize buyursunlar. Gizli saklı yok. Hodri meydan!”

DİYANET AKADEMİSİ TEVHİD-İ TEDRİSATA AYKIRIDIR
“Geçtiğimiz haftalarda mecliste Diyanet Akademisi’nin kurulmasını amaçlayan ve detaylarını düzenleyen “Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” “oybirliği” ile kabul edildi ve 24 Mart 2022 tarihinde de bu kanun değişikliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 24 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan bir kanun değişikliği ile MEB ile hiçbir bağı olmayan ve bağımsız bir yapı kurulmuş oldu. Diyanet Akademisi’nin kuruluşu Öğrenim Birliği Kanunu’na açıkça aykırıdır.”

TEVHİD-İ TEDRİSAT HALEN YÜRÜRLÜKTE
“Diyanet Akademisi kanunuyla MEB’e bağlı olmayan kendine münhasır bir eğitim kurumu ihdas edilmiş oluyor. Bakınız; 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat (Öğrenim Birliği) Kanunu 1924 yılında çıkarıldı. Ve halen yürürlükte. Bu kanunun birinci maddesine göre Türkiye’deki “bütün eğitim ve öğretim kurumları” Maarif Vekâletine (şimdiki: Milli Eğitim Bakanlığına) bağlı. Aynı kanunun ikinci maddesi ile de Şer’iye ve Evkaf Vekaleti (Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı) kapatılmış, kanunun üçüncü maddesi ile; bu kurumun da bütçesinde olan okul ve medreselere ait birikimler MEB’e devredilmişti. Kanunun dördüncü maddesinde ise “Milli Eğitim Bakanlığı’nca, yüksek din uzmanları yetiştirmek için, üniversitede bir ilahiyat fakültesi açılacak ve imamet ve hatiplik gibi dini hizmetlerin görülebilmesi için de ayrı okullar açılacağı” düzenlenmişti.

DİYANET AKADEMİSİ YÖK İLE ORTAK ÇALIŞMALAR YAPABİLECEK
“Şimdi 24 Mart tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kanun değişikliği ise MEB ile hiçbir bağı olmayan ve bağımsız bir yapı kurulmuş oldu. Diyanet Akademisi ne yapacak? Bu kurum kendi müfredatını kendisi belirleyecek. Öyle ki kanunun 7/A maddesinin üçüncü fıkrası “Diyanet Akademisi; Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, lisans düzeyinde dinî eğitim veren yükseköğretim kurumları ve müftülükler ile görevinin gerektirdiği diğer ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kurullarla iş birliği ve ortak çalışma yapabilir, mesleki ve bilimsel ilişkiler kurabilir, araştırmalarda bulunabilir, eğitim programları uygulayabilir, danışma kurulları ve komisyonlar oluşturabilir” diyor. Yani Diyanet Akademisi MEB ve YÖK ile ortak çalışmalar yapabilecek, mesleki ilişkiler kurabilecek ve “eğitim programları uygulayabilecek.”  Bu ne demek? Diyanet Akademisi YÖK’ün ilahiyat öğrencileri için belirlediği programlara doğrudan müdahale edebilecek ya da MEB Şurası’nın üzerinde bir kurum gibi “Kanunda yetkim var” deyip “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin müfredatını şu şekilde yapın” diyebilecek. Soralım; Bursa’da geçtiğimiz günlerde bir müdürün kız ve erkek çocukların ayrı oturtulmasına dair yazısını bu defa DİB Akademinin resmi bir kanal ile ve yasal alt yapım var deyip göndermesinin önüne kim geçecek?”

LAİKLİK İLKESİNE AYKIRI
“Bu Kanuna göre Akademide eğitim gören personelin askerliği adaylıkla ilişikleri kesilinceye kadar ertelenecek. Oysa mevcut durumda herhangi bir üniversitede okuyan bir öğrenci için bile tecil için yaş sınırı var ve tek başına üniversite okumak yetmiyor. Doktora, yüksek lisans programları için de yaş sınırı var. Ancak burada hiçbir yaş sınırı/kısıt yok. Diyanet akademisinin kurulması laiklik ilkesine aykırı olduğu gibi kanun ile belirli bir zümreye ait insanlara da imtiyazlar tanınmış oluyor.”

DİYANET AKADEMSİ’NE CHP VE İYİ PARTİ VEKİLLERİ “EVET” DEDİ
“Diyanet Akademisi sessizce genel kurulda kabul edildi. HDP vekillerinin bile sadece çekimser kalabildiği Diyanet Akademisi teklifi oylamasında 22 CHP, 14 İyi Parti vekili olumlu oyu kullanmasa, oturuma katılan Cumhur İttifakı vekillerinin sayısı yetmeyeceği için yasalaşmayacaktı. Düzen muhalefeti, değişimden bahseden muhalefet ise din görevlilerine imtiyaz verilmesini ‘evet’ oylarıyla onayladılar. Neyi kabul ettiklerinin bile farkında olmayabilirler.”

MUHALEFET EVET DEMESE İKTİDAR BAŞARAMAZDI
“Muhalefet evet oyu vermese iktidar, yeniden şerriye sınıfı yaratma girişimini başaramayacaktı. TBMM’de iktidarı ve muhalefetiyle, Akademi konusunda tam bir görüş birliği sağlanmış. Görünen o ki muhalefet  "laiklik tehlikede değil”, “laikliği asla ağzımıza almayacağız” inancıyla harekete devam edecek. Ülke siyasetinin geldiği durumun özeti, Diyanet Akademisi Yasası’na, 600 kişilik Meclis’te bir tane bile ret oyu veren çıkmıyor.”

DOĞRU DÜŞÜNMEZSEK GELEN GİDENİ ARATIR
“Önümüzde ki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri önemli. Kime oy vermeyeceğimiz belli de,
seçimi kimin kazanması durumunda ne olacağının da iyi hesaplanması gerekiyor. Mesele “hele bir gitsinler sonra bakarız” düşüncesinden daha önemli. Gidecek belli. Geleceğin kim olması noktasında doğru düşünmezsek; gelen gideni aratır.”

28-03-2022/MEMLEKET PARTİSİ