Bandırma Ticaret Borsası İlköğretim Okulunda Veliler Kara Çarşaflı Öğretmenden Şikayetçi Oldu.

Bandırma Levent Mahallesi Ticaret Borsası  İlköğretim Okuluna kara çarşaflı öğretmene işbaşı yaptırılmasına  Veliler tepkisi gösterdi ve şikayetçi oldu.

Öğ­ret­men ve öğ­ren­ci­le­rin 2017  eği­tim öğ­re­tim yı­lı henüz başlamasına rağmen  AK­P'­nin eleş­ti­ri­len eği­tim po­li­ti­ka­sı şa­şırt­ma­ya de­vam edi­yor.

Velilerin şikayetine konu olan son gelişme ise Bandırma Ticaret Borsası İlkoğretim Okulunda yaşandı. 
Devlet memurlarının kıyafet yönetmeliğinin  uygulama da göz ardı edilmesine rağmen  bazı kadın öğretmenlerin tesettürü de aşan karaçarşafla ilkokul öğrencilerine  ders vermesi üzerine veliler yine şikayetçi oldu.

Konuyla ilgili olarak şikayetçi olan bazı veliler " Yapılanlar bir inatlaşmayı gösteriyor . Levent Mahallesi olarak bu du­ru­mu ka­bul et­mi­yo­ruz. Ka­sıt­lı bir dav­ra­nış ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­ruz. Bu­gün bu­na ‘Öz­gür­lü­k' di­yor­lar ama bu öz­gür­lük­ler bir sü­re di­ğer öğ­ret­men ve va­tan­daş­la­ra bas­kı ola­rak yan­sı­tı­lı­yo­r. Geçtiğimiz dönem eğitim yılında  erkek din öğretmeninin bir öğrenciyi sınıfta tartakladığı iddia edilmiş yaz tatilinde öğrencileri  cami ve kuran kursuna gitmeye zorlağı iddiaları  veliler arasında şikayet konusu olmuştu .Okul yönetiminin tartaklama iddialarını  öğrenci velisiyle yapılan görüşme sonrasında şakalaşma olarak  yanlış anlaşılma olarak tatlıya bağlarken .Bu defa  şikayet edilen öğretmenin tayin edilmesi ve  yerine atanan kadın din dersi öğretmeninin karaçarşafla derslere girmesi bazı velilerce  yeniden şikayet konusu oldu.

BANDIRMA GERÇEK - MEHMET LEVENTOĞLU