Balıkesir Hürriyet Sağlık Sen 14 Mart Tıp Bayramı Açıklaması

14 MART BASIN AÇIKLAMASI TIP BAYRAMINI KUTLA(YA)MIYORUZ

SORUNLARIN ÇÖZÜLMEDİĞİ 14 MARTLAR BAYRAM DEĞİLDİR

İlk defa 14 Mart 1919 günü tıbbiyeliler tarafından yapılan tıp bayramı kutlaması aslında işgale karşı bir duruştu. Yurt savunmasına dönüşen o kutlama gününden bu zamana kadar sağlık çalışanlarımız hep özveri ile mesleğinin gereklerini en iyi şekilde yerine getirmeye devam ederken yurdumuzun zor zamanlarında sorumluluk almaktan da uzak durmamıştır.

Pandemi de canını ortaya koyarak mücadele veren sağlık çalışanlarımız en son yurdumuzda yaşanan deprem şartlarında kahramanca mücadele vermiş, yurttaşlarımızın depremden mümkün olan en az etkilenmeyle çıkması için elinden geleni yapmış ve yapmaya da devam etmektedir. Birçok sağlık çalışanımızda yaşanan depremler sonucunda yıkılan hastanelerde şehit olmuştur. Bütün bu özveri ve kahramanca mücadeleye rağmen sağlık çalışanlarımız hak ettiği mali ve özlük haklardan oldukça uzaktadır.

Sağlıkta şiddet, liyakatsiz yöneticiler tarafından uygulanan mobbing, yoksulluk sınırının altında alınan maaşlar artık sağlık çalışanlarımızın mesleğini yerine getirmesinde engel olmaya başlamıştır.

Her seferinde hakkınızı ödeyemeyiz deyip gerçekten de hakkı ödenmeyen sağlık çalışanlarının sorunları görmezden gelinmekten ne zaman vazgeçilecektir?

Sağlık çalışanlarına yapılan göstermelik iyileştirilmeler kanayan yaraya derman olmamaktadır. Sağlıkta şiddet yasası acilen etkin ve caydırıcı şekilde çıkarılmalıdır.

Mali haklarda iyileştirilme yapılmalı, enflasyon altında ezilen sağlık çalışanlarımızın refah seviyesi yükseltilmelidir. Yapılan tüm nakdi ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, sağlık çalışanlarının emekli maaşları arttırılmalı ve emekliliklerinde refah seviyeleri yükseltilmelidir.

3600 ek gösterge bir an önce hiçbir meslek grubu ayrımı yapılmaksızın hayata geçirilmelidir.

Aile Sağlığı Merkezleri ticarethane olarak görülmekten vazgeçilmeli sorunlarına kalıcı çözümler sunulmalıdır. Yönetici atamaları sınav yoluyla yapılmalıdır. Sözleşmeli ve vekâletli yöneticilik modelinden vazgeçilmelidir.

Afet bölgesinde görev yapan sağlık çalışanlarının tayin talepleri bir an önce karşılanmalı o bölgede görev yapan kahraman sağlık çalışanlarının mağduriyeti giderilmelidir.

Depremde görevi başında hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılmalı ve yakınları şehitlik haklarından faydalandırılmalıdır.

Sorunların çözüme kavuştuğu, mali ve özlük hakların iyileştirildiği, liyakat ve adaletin hâkim olduğu, yapılan ve yapılacak iyileştirmelerde çalışma barışının esas alındığı, sözde değil özde gayret gösterildiği bir yönetim anlayışı beklerken;

Deprem bölgelerinde şehit olan tüm sağlık çalışanlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, bütün sorunların çözüldüğü 14 Martlar umut ediyoruz.

HÜRRİYET SAĞLIK SEN GENEL MERKEZİ /BALIKESİR İL TEMSİLCİLİĞİ

14-03-2023