Sol Liberalizm Nedir, Sol Liberal Kime Denir

Sol Liberalizm Nedir,Sol Liberal Kime Denir

 

Solun asıl amacının eşitlik olduğunu bilmeyen, sınıflar (Emek-Sermaye) arasındaki çelişkinin derinleştiğini fark edemeyen veya bunları bildiği halde ya gerçekleri görmezden gelen yada çarpıtmak amacıyla solu söylem olarak kullanan ama içini boşaltan, solu asıl amacından saptıran şahıslara "sol liberal" denir. .

**

Sınıfsal çelişkileri ve eşitliği ikinci plana itmek bunların doğasında vardır çünkü kendi kimliğinin tanımlamasını yapamayan bu insanımsıların ortak özellikleri ise şöyledir;

Mutlak başkalarının olabileceği gibi kendilerinin dahil olduğu etnik,mezhepsel kökeni itibariyle kimlik siyasetine sarılmaktır.

Kişisel çıkarları ön plandadır ve ilişkilerini bu düzlemde kurarlar. İdeolojik derinlikleri olmadığı gibi öngörüleri hiç bir zaman önemli değildir, bir gün ulusalcı, diğer gün sosyalist, başka bir gün ırkçı faşist olabilir ve hemen kılığına girebilirler.

Kendilerine "Sol Liberal" denilmesinden hoşlanmasalar da, yaşam tarzı, omurgasız duruşuyla hemen belli olan bu güruh, piyasa ve onun oyuncularının izin verdiği ölçüde özgürdürler ve özgürlüğü tanımlayabilirler..

Şimdi bu güruha "Artı Değeri" anlatsak anlayamayacakları gibi kavram kargaşası yaratırlar, o nedenle anlayabilecekleri şekilde anlatmaya çalışalım.

***

Marks kapitalizmi anlatırken bizimde liberal gördüğümüz ve burjuva iktisat kitaplarında sıkça söz ettiren Adam Smith, David Ricardo'dur, Marks'da bu iki insanı birbirinden ayırmıştır.

A.Simith, artı değeri şöyle değerlendirir; "Artı değer yoktur, işçi emeğinin karşılığının tümünü almaktadır..." diye iddia etmektedir...

D.Ricardo ise; "Artı değer var olup ama sermayenin gücünün birikimine katkısı yoktur" diye iddiada bulunur...

Marks ise; her iki düşünceye de karşı çıkarak Artı değer için "Sermaye gücünün birikimi işçinin verilmeyen, (gaspedilen emeği) hakkı olduğunu savunmuştur..

20. yüzyıldan günümüze gelen "Burjuva yönetimi ve sermaye birikiminin"  paylaşımına hangi gözlükle baktığın anlamına gelen Liberalizm, A.Smith sağ liberali temsil ederken, D.Ricardo sol liberali temsil eder duruma getirilmiştir

***

Oysa ki, Marks'ın söylediği gerçek ise "Sermaye gücünün serveti ,işçinin verilmeyen, (gasp edilen emeği) hakkı olduğudur."

Sol liberaller iktidarın paylaşımında toplumsal gelişmeden söz ederken, sağ liberaller burjuvaların iktidarı yönetebileceğini kabullenip, işçilerin ise yönetme becerisine sahip olamayacağını söylerler.

Aslında her iki liberal düşüncenin ortak noktası "Sermayenin gücüne tapmaları ve sermayenin haksız birikimine neden olan  sömürü düzenine karşı çıkamamalarıdır..."

Hal böyle olunca, ideolojik sapmalarını sol söylemle toplumsal gitgelleri genel kabul görülüyormuş gibi olsa da, işin ideolojik boyutu ve söylemi Marksist terminolojiyi inkar eder boyutta olup, yumuşatarak ideolojik bağlamında uzaklaştırmaya dönük söylem ve ötesi eylemdir..

***

O nedenle ki;  kendinden muhterem bu zat-ı muhteremlere önerimiz;

Ya Adam Smith'ın öngördüğü gibi Sağ Liberal olduğunuzu beyan ederek yaşam biçiminizi belirleyin..

Ya da David Ricardo'nun öngördüğü gibi "Sol Liberal" olun ama sol değerlerin içini boşaltmadan ve Marksist sol ve söylemleri kirletmeden yaşayın..

Ama asla Marksist olduğunuzu söylemeyin ve ağzınıza almayın...

Sonuç olarak Liberalizm tanımını kısaca anlayacağınız şekilde yaparsak;

Liberalizm 'İdeolojik Fahişe' liğin vücut bulmuş halidir, fahişe beyinler için ortaya çıkarılmış kavramdır..

Vesselam

25.01.2020-Bandırma

Ozanca