Namık Havutça:Cumhuriyet En Değerli Varlığımızdır

29 EKİM KUTLAMA MESAJI:

Cumhuriyet en değerli varlığımızdır!

Son dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğini ve bütünlüğünü bozmaya çalışan birçok faaliyetin yaşandığı bir süreçten geçen ülkemiz, milletimizin yeniden doğuşu ile kurulan Cumhuriyetin 94. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşamaktadır.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Milli Mücadele ile birlikte tarihe eşine çok az rastlanır bir başarı geçmiştir. Yaşanılan tüm zorluk ve sıkıntılara karşın inanç ve kararlılık örneği olarak kazanılan bu zafer, Milletimize kayıtsız şartsız egemenliği sağlayan Cumhuriyeti rejimini armağan etmiştir.

Cumhuriyet, korumamız ve ödün vermeden yaşatmamız gereken en değerli varlığımızdır. Bizlere, parlak bir gelecek, onurlu bir yaşam, tam bağımsız, çağdaş ve ulusal bir devlet armağan edenlere sonsuz minnet borçluyuz.

Devlet yönetiminde söz sahibi olan organların ve kişilerin sorumluluğu, yalnızca siyasal sorumluluktan oluşmaz. Bunun çok ötesinde, önemi içeriğinden kaynaklanan sorumlulukları vardır. Bu sorumlulukların en başta gelen temelleri, Atatürk ilke ve devrimleriyle, anayasal kurallarla belirginleştirilmiştir. Anayasa koyucu, bu kuralları getirdikten sonra, milletvekilleri ile Cumhurbaşkanı'nın, laik ve demokratik Cumhuriyet ile Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı kalacaklarına yemin ederek göreve başlamalarını ve Atatürkçü düşünce temelinde doğan Cumhuriyet'in korunup, sonsuza kadar yaşatılması sorumluluğunu üstlenmelerini sağlamıştır. Bu kurallar, devleti yönetenleri her şeyden önce laik Cumhuriyet yönünde yanlı olmak zorunda bırakmaktadır. Anayasada hiçbir makam ve organın yargıçlara emir vermeyeceğinin kesin bir dille anlatıldığını belirtmek isterim. Mevcut iktidarın yönetim anlayışıyla yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkesi zedelenmiştir.

İçten ve dıştan gelen bölücü ve yıkıcı tehlikelere karşı Ulusumuz, her zaman Atatürk Cumhuriyeti'ni korumuş ve ona sahip çıkmıştır.

Ulusal birliğimizin ve egemenliğimizin korunmasının, geleceğimiz yönünden yaşamsal önem taşıdığını, ayrılık yaratmak isteyenlere hiçbir biçimde fırsat verilmeyeceğini bir kez daha vurgulamak isterim.

Türkiye'nin güvenliğini tehdit eden her türlü terör etkinliklerine karşı savaşım kararlılıkla sürdürülmelidir. Türkiye'nin terörle savaşımı, hiç kimsenin tartışamayacağı ve haklılığını sorgulayamayacağı gerçeklerden kaynaklanmaktadır.

Bu süreçte, ekonominin rekabet gücü yüksek bir yapıya kavuşturulması, toplumsal değerlerin yükseltilmesi, yurttaşların yaşam ölçütlerinin iyileştirilmesi, işsizlik, yoksulluk ve yolsuzluk gibi temel sorunlara kalıcı çözümler üretilmesi gerekmektedir.

Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşamakta olduğumuz bu günde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin gelişmesinde ve milletimizin çağdaşlaşmasında emeği geçen insanlarımıza şükranlarımı sunar, aziz vatan toprağı uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen tüm şehitlerimizi rahmetle anarım. Av. Namık HAVUTÇA

Balıkesir Milletvekili

BANDIRMA GERÇEK:SERHAT OZAR