Mehmet Akif'in Ölüm Yıldönümü Üzerine

MEHMET AKİF’İN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ ÜZERİNE

Bakmayın siz sahte milliyetçilerin ve dincilerin Mehmet Akif adını dillerinden düşürmediklerini. Aslında bu kesim Mehmet Akif’i hiç sevmez. Mehmet Akif onlar için seçim zamanlarında siyasi bir materyaldir. Bir de cumhuriyetin kurucu kadrolarına saldırmak için bir araç.

Bu kesim Mehmet Akif’i neden sevmez? Çünkü bu kesim emperyalizme göbekten bağlıdır. Sözde milliyetçidir ama ırkçılık daha bir öne çıkmaktadır. Sözde dincidirler ama din de onlar için sadece siyasal ve ekonomik bir araçtır.

Siz bugünün sahte milliyetçileri ve din tüccarlarının ağzından Mehmet Akif’e ait olan ve

“Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem; 
Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem.

Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık yapamam; 
Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam.
Doğduğumdan beridir, aşığım istiklale; 
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lale! 
şiirini duydunuz mu?

Duyamazsınız ve hiçbir zaman duymayacaksınız. Çünkü emperyalizmle ve çıkar ilişkileriyle göbekten bağlı bu kesim Mehmet Akif’in antiemperyalist yanını hiçbir zaman anlayamamıştır. Anlasalar da işlerine gelmemiştir.

Nazım Hikmet Kurtuluş Savaşı Destanında;

Kırk dakika sonra şafak sökecek

“Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak”

Bilmem ki nasıl anlatsam,

Akif, inanmış adam,

Büyük şair! diye söze eder.

İkisi de antiemperyalisttir.

Bugün “Milli ve manevi değerlere bağlıyız” diye böğürenlerin geçmişlerine ve bugünlerine bakınız. Bunlar “milli değerler” yerine “ümmet değerlerini” öne çıkaran uluslararası kapitalizmin tetikçisi ABD emperyalizminin görünür görünmez ellerine teslim olmuş insanlardır.

Bunlar Arap Kültürünü ve geleneklerini milli değer sanmış, emperyalist dayatmalara teslim olmuş soylu şair Mehmet Akif’in başkaldıran milliyetçiliğinden hiç paylarını alamamışlardır.

Bakın Uğur Mumcu bu güruhu nasıl tanımlıyor.

“Bunlar "manevi değerler"e değil, "maddi değerler"e bağlıdırlar. Şu kapkaç düzeninin menkul değerleri gibi, insan kişiliğini elden ele dolaştırıp yozlaştıranların bağlı oldukları hangi "manevi değer" olur ki bunlar bu değerlere bağlı sayılsınlar! "Kuvvayı Milliye ruhu" ile yücelen "milli ve manevi değerler", şimdi "kuvvayı ticariye ruhu" ile açık artırmaya çıkıyor. Soygunun, rüşvetin kol gezdiği ortamlarda, arabesk ümmetçilik ile faşizan ırkçılığın adı ne zamandan beri "milli ve manevi değerlere bağlılık" olmuştur? “

Mehmet Akif’i anlamak ve anmak,

Geçin efendim, geçin!..

BANDIRMA- 26-12-2018