"MEB tehlike oluşturan yurtları gizliyor!" NAMIK HAVUTÇA

Bandırma'da da on yıl süresince inşaat halinde beklediği halde AVM izni verilmeyince yapılan hızlı güçlendirme ve restorasyonla  MEB' ye kiraya verilerek  hizmete açılan Kız Yurdunun  deprem yönetmeliklerine aykırı olduğu   buna rağmen  açılmasına göz yumulduğu iddiaları netlik kazanmazken  CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça 'dan öğrenci yurtlarıyla ilgili yeni iddialar geldi. Havutça MEB bağlı resmi ve özel okul yurtlarının yönetmeliklere aykırı olarak hizmet verdiğine yönelik iddiaları TBMM Genel kuruluna getirdi. Bakanlıkça sorulara yanıt verildi.

NAMIK HAVUTÇA'NIN SORU ÖNERGESİ

“Son dönemlerde okul ve yurtlarda yaşanan yangınlar sonucu birçok öğrencimiz ihmal ve eksiklikler yüzünden yaşamını yitirdi” diyen CHP Balıkesir Milletvekili Av. Namık Havutça verdiği yazlı soru önergesine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çelişkili cevapların geldiğini ifade etti.

Havutça, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istediği soru önergesinde “Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okulların, yurtların kaçında yangın merdiveni bulunmamaktadır?” sorusuna cevap ararken okul ve öğrenci sayılarını veren Bakanlık, asıl konu olan yangın merdiveni eksik olan okul ve yurtların sayısını vermekten kaçındı.

Havutça, “Milli Eğitim Bakanı Yılmaz yazılı soru önergeme verdiği cevapta şu çelişkileri ortaya koyuyor; ‘Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin c fıkrasının 16’ncı bendinde “ilgili mevzuata uygun yangın merdiveni yangına karşı söndürme malzemesi ve tesisatı” ibaresi geçmekte olup yangın merdiveni olmayan binalarda yurt açılışı yapılmamaktadır. Bununla birlikte yurtlar; Yönetmeliğe göre gerekli görüldüğünde bakanlıkça, mülki idare amirliği tarafından ise hazırlanan plan doğrultusunda yılda iki defa denetlenir’ Cevabını verdi.”

“Peki o zaman, yangın merdiveni olmayan ya da tesisat eksiği olan yurtların açılmasına izin verilemez ibaresi olmasına rağmen, yangın merdiveni olmayan ve yangına karşı söndürme malzeme ve tesisi olmayan yurtlara kim izin verdi? Bakanlık böyle yurtların açılmasına izin vermiyorsa nasıl açıldı bu yurtlar? Sorumlular Kim? Soruları akıllara geliyor” dedi.

Havutça’nın bir diğer sorusunda; “Yangın merdiveni bulunmayan okul ve yurtların bu eksikliği gidermesi için çocuklarımızı emanet ettiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı ne gibi denetimler yapmaktadır?” sorusuna ise Bakan Yılmaz, yurtların yılda iki kez denetlendiğini belirtmektedir.

Havutça, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın sorulara çelişkili cevaplar verdiğini, bakanlığın yangın merdiveni olmayan yurtların açılışına yönetmelik gereği izin veremeyeceğini ama her ne hikmetse böyle onlarca yurdun faaliyete geçtiğini ve yılda 2 defa yurtları denetleyen bakanlığın bu eksikleri gidermediği için çocuklarımızın ölümüne sebebiyet verdiğini belirtti.

Havutça; “yangın merdiveni olmayan yurt ve okulların sayılarını sordum ama bakanlık bana sadece mevcut okulların, yurtların ve öğrencilerin sayılarını verdi. Yangın

merdiveni olmayan okul ve yurtların rakamlarını vermekten kaçındı. MEB öğrenciler için tehlike oluşturan yurtları gizliyor.” dedi.

Havutça’nın yazılı soru önergesine Bakanlığın verdiği cevabın ayrıntıları;

“2016-2017 eğitim öğretim yılı itibariyle Türkiye genelinde (resmi); 24.249 ilkokul, 16.474 ortaokul ve 8019 ortaöğretim kurumu bulunmaktadır. Ayrıca (özel) 1274 ilkokul, 1414 ortaokul ve 2576 orta öğretim kurumu bulunmaktadır. Resmi öğrenci sayıları; ilkokulda 4.756.977, ortaokulda 5.089.203, ortaöğretimde 3.726.041’dir. Özel öğrenci sayıları; ilkokulda 213.183, ortaokulda 287.928, ortaöğretimde ise 500.441’dir. Resmi pansiyonlu okul sayısı 2936, pansiyonda kalan öğrenci sayısı 359.521, özel öğrenci yurdu sayısı 3926 ve bu yurtlarda kalan öğrenci sayısı ise 163.273’dür.

Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin 6’ncı maddesinin c fıkrasının 16’ncı bendinde “ilgili mevzuata uygun yangın merdiveni yangına karşı söndürme malzemesi ve tesisatı” ibaresi geçmekte olup yangın merdiveni olmayan binalarda yurt açılışı yapılmamaktadır. Bununla birlikte yurtlar; Yönetmeliğe göre gerekli görüldüğünde bakanlıkça, mülki idare amirliği tarafından ise hazırlanan plan doğrultusunda yılda iki defa denetlenir. Ayrıca 12.12.2016 tarihli 81 ile gönderilen yazı ile yangına karşı yeterli güvenliğe sahip olmadıklarının incelenmesi varsa eksikliklerinin giderilmesi hususlarında ilgili valiliklerce takip edilmesi ve sonucunda Bakanlığımıza bilgi verilmesi istenmiştir.

2017 yılı Ocak ayı içerisinde illerden gelen raporların incelenmesi neticesinde eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumlara valiliklerce süre verildiği görülmüştür. Bunun üzerine verilen süreler tekrar dikkate alınarak eksikliklerini hala tamamlayamayan yurtlarla ilgili yeniden 2 Mart 2017 tarihinde yazı yazılarak verilen sürede eksikliğini tamamlamayan yurtlara, Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin yurtların kapatılması başlıklı 45 inci maddesinde belirtilmiş olan yaptırımların, bu yurtlarda kalan öğrencilerin barınmaları konusundaki tedbirlerin valilikler tarafından alınarak uygulanması istenmiştir.”

BANDIRMA GERÇEK - M.LEVENTOĞLU