Mahkeme Kanal istanbul İtirazlarını Reddetti

Kanal İstanbul hukuki sürecinde önemli gelişme. Kanal İstanbul protokolüne açılan iptal davası reddedildi
Türkiye genelinde 9 meslek odasının, 2018 yılında İBB-Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında imzalanan Kanal İstanbul İşbirliği Protokolü’nün iptali istemi ile açtığı dava reddedildi. Mahkeme, protokolü hukuka uygun buldu. Meslek odaları karara itiraz edeceklerini açıkladı. 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Aralık 2019 tarihinde çekilme kararını açıkladığı Kanal İstanbul İşbirliği protokolünün iptali için TMMOB'a bağlı 9 meslek odası tarafından açılan davada karar çıktı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasında 1 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan protokolün hukuka uygun olduğuna hükmetti. Karar oybirliği ile 29 Kasım 2019 tarihinde alındı.

Kararda, “Kamu yararı ve hizmetin gereklerine uygun şekilde tesis edildiği sonucuna varılan dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemektedir” denildi. Mimarlar Odası Avukatı Berna Çelik kararın nihai olmadığını belirterek “Biz davacı odalar adına hızlıca istinaf başvurumuzu yapacağız. Bu karar, hukuka aykırılık iddialarımızı karşılamıyor” dedi.
NE OLMUŞTU?

Sözcü gazetesinde yer alan bilgilere göre İBB ve iki bakanlık arasında 1 Ağustos 2018 tarihinde Kanal İstanbul işbirliği protokolü imzalandı. Protokole dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal imza attı.

Protokol imzalandıktan sonra konu, İBB Meclisi'nin 2018 yılı ekim ayı oturumları sırasında gündeme geldi ve oy çokluğu ile Uysal'a protokol yapma yetkisi verildi. Açılan davada iptal gerekçelerinin arasında Uysal'ın yetki almadan protokole imza atması da yer aldı. Protokolün, Kanal İstanbul proje alanı ve 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile rezerv yapı alanı (yeni konut alanı) olarak ilan edilen alanı kapsadığı belirtilerek henüz sınırları belirsizken bakanlıklar ve İBB'nin yapacağı iş ve işlemlerin belirlenmesinin hukuka aykırı olduğu savunuldu.

Ekolojik bir yıkım projesi olması nedeniyle de Anayasa, uluslararası sözleşmeler ve ilgili mevzuata aykırı olan Kanal İstanbul projesi ile ilgili protokolün iptali talep edildi.

Davaya bakan İstanbul 8. İdare Mahkemesi 26 Kasım 2019'da son duruşmasını yaptı. Duruşmaya 9 meslek odası adına Mimarlar Odası avukatı Berna Çelik, uzman olarak Prof.Dr. Doğan Kantarcı ile Şehir Plancıları Odası adına Prof. Dr. Pelin Pınar Giritlioğlu katıldı. Davalı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı avukatları da duruşmada savunma yaptı. Davalı İBB ise duruşmaya katılmadı ve iptal istemine karşı savunma yapmadı.

03-01-2019/BANDIRMAGERÇEK