Kimyasal Silah Kullanımında Kim Sorumlu? KSYO Karar Verecek!

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (KSYÖ), şu an için dünyadaki 193 ülke tarafından kabul edilmiş Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin hükümlerini uygulamak amacıyla 1992 yılında kurulmuş Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışan uluslararası bir organizasyondur. 

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi ise ülkemiz tarafından 1997 yılında kabul edilmiştir. Merkezi Lahey’de bulunan bu örgütün ana çalışma alanları;
Demilitarizasyon (askeri amaçlı kimyasal silah kullanımını engellemek, stokları ve üretim tesislerini bertaraf etmek ve bu konuda önlemler almak)
Non-proliferasyon (KS gelişimini doğrulama ve uygulama tedbirleri ile engellemek)
Yardım ve Korunma (Sözleşme hükümleri gereği kimyasal silahlardan korunmaya yönelik tedbirler almak ve yardımlarda bulunmak)
Uluslararası İşbirliği (Ülkelerin kimya alanında barışçıl uygulamalarda bulunmasına yönelik kapasite geliştirici uluslararası programları yürütmesi)
Ulusal Uygulamalar (Kimyasal Silahlar Sözleşmesinin gereklerini üye devletlerin ulusal olarak yerine getirmesine destek vermek)

Bugüne kadar dünyada kimyasal silah kullanımında yönelik KSYÖ tarafından 2nci madde esasları çerçevesinde çeşitli yöntemlerle kimyasal silahın kullanıldığı ve bu maddenin ne olduğu doğrulama işlemleri ile yapılmaktaydı. 

Ancak,  26-27 Haziran 2018 tarihinde KSYÖ Lahey’de yapılan ve üye ülkelerin katıldığı toplantıda, bundan sonra KSYÖ’nün sadece ajanın kullanımı ve türünü değil aynı zamanda kimler (ülke, terör örgütü, vs.) tarafından kullanılmış olduğunu da saptayacağı kararı alınmış olup, bu KSYÖ’nün yetkisine dahil edilmiştir. Yani bundan sonra oluşabilecek kimyasal silah saldırılarından kimin sorumlu olduğuna KSYÖ karar verecektir.

Prof.Dr.Hamit Hancı
Adli Bilimciler Derneği Başkanı

__._,_.___