“Kalleşlik imiş!..”

“Kalleşlik imiş!..”

Geçen hafta:
Başkent,  üçüncü kez; İstanbul, uyarılara rağmen kana boyandı, 
Ankara’da yakını olanların elinde telefon endişe içinde ‘alo’ sesi bekledi.
Almanlar, İsrailliler, İranlılar, İstanbullular kahrederek yaşadı.
Türkiye acı içinde ağlıyordu… 
Özellikle Ankara patlamasından sonra,
“Kansızlar!”
“Katliam!”
“Kalleşler!”
“Alçaklar!”
“Kahpeler!”
“Halk düşmanları! “
“Hainler yine kahpece vurdu!” manşetlerini gördük.
Yoksa:
Halkın içinde bomba patlatanların terörist olduğu unutuldu mu?

Terör, cebir ve şiddet kullanarak: 
baskı, korkutma, yıldırma, sindirme 
veya tehdit yöntemlerinden biriyle, 
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmektir.
Ülkenin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak için… 
Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek için… 
Devlet otoritesini zaafa uğratmak, yıkmak veya ele geçirmek için…
Temel hak ve hürriyetleri yok etmek için… 
Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak için yapılanlardır.

*

Yapanların: 
“kansız”, 
“kalleş”, 
“alçak”, 
“kahpe” ve 
“halk düşmanı” olmamaları beklenemez!...
“Kansızlık”, “kalleşlik”, “alçaklık”, “kahpelik” etmişlermiş…

*

Soralım o zaman: 
Terör örgütü veya örgütleri kime veya kimlere “kalleşlik” yapmıştır?
Çözüm sürecinin ‘cici’ çocukları, ‘canlı bomba’ olunca mı kalleş oldu? 
Acaba, Onlar:
Oslo’yu onayladığınız için mi? 
İmralı’yı çare gördüğünüz için mi? 
Habur’da kurulan mahkemelerin ‘adalet’ dağıttığını yazdığınız için mi? 
Diyarbakır’da okunan bildiriyi ‘barış’ manifestosu ilan ettiğiniz için mi? 
Barzani ile oturup kalktığınız için mi “kalleşlik” etmiş oldular?
 
*

Kürtçülük, Türkçülük veya mezhep fanatizmi ayrışma felaketinin adıdır.
Hiç kimse:
Toplumun; milliyeti, dini, mezhebi üzerinden siyasi çıkar devşirmesin!..
Lütufla ele geçirdikleri köşelerinden ‘gazel’ atmasın!..
‘Mercimek kadar aklıyla’ toplumu yönlendirmeye kalkmasın!..
Bundan sonra patlayabilecek bir bomba ile:
Hangi milletten, hangi dinden, hangi mezhepten daha kaç kişi ölecek? 
Bilebilir misiniz?
Ölen veya yaralananlardan biri olmayacağımızı söyleyebilir misiniz?

*

Patlayan bombalar, insanlık suçudur ve terörün ‘fıtratında’ vardır.
Kınıyor, lanetliyoruz!..