Havutça : AKP İktidarı Gibi Halkı Yoksun Bırakmayacağız !

 

CHP Balıkesir Milletvekili Namık Havutça, AKP’nin 13 yılda halkı nasıl yoksullaştırdığını yapılan kömür yardımlarıyla açıkladı.
Havutça, Türkiye Kömür İşletmelerinin 13 yılda 20 milyon ton kömür dağıtmasının altında AKP iktidarının halkı yoksullaştırma politikasının olduğunu vurguladı. ‘’AKP Halkı yardıma muhtaç bırakarak onları sömüren bir düzen oluşturmuştur’’ dedi. .

‘’CHP olarak bizlerde yardıma muhtaç vatandaşlarımıza tatbikî yardım edeceğiz, ama AKP iktidarı gibi halkı yoksul bırakmayacağız. Halkın refahını yükseltecek, onlara iş imkânı sağlayacak daha iyi yaşam koşulları oluşturacağız’’ dedi.
‘’Adaletsizlik ülkenin her yerine sirayet etmiş durumda. Yoksul sayısı artmakta, zengin ve fakir arasındaki uçurum her geçen gün açılmaktadır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2015 bütçesi sunum kitapçığına göre nüfusun yüzde 40’ı muhtaçlar kategorisinde yer alıyor. Buda bizlere 13 yıllık AKP iktidarının halkı her geçen gün daha da yoksullaştırdığını göstermektedir.’’ 
‘’Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında; üretimi artırıp, zenginlik ve refahı sağladığımızda, işsizlik ve yoksulluğu yenecek, vatandaşı muhtaç durumdan kurtarmış olacağız. Çünkü amacımız vatandaşı sürekli yardımlarla yaşatmak değil, vatandaşın üreterek, çalışarak kazanarak çok daha iyi yaşam koşullarına sahip olmasını sağlamaktır’’ dedi.

19.500 DOLAR MİLLİ GELİR VARSA BU YOKSULLUK NEDEN
Balıkesir’de 30 bin 350 aileye 28364 ton kömür yardımı yapılmakta. Milli gelirin 19.500 dolar olarak hesaplandığı ülkemizde bu kadar yoksulluk nasıl oluyor diyen Havutça; CHP olarak sosyal devlet anlayışı gereği yardımların yapılacağını belirterek;  ‘’Ancak yardım yapılırken asıl amacımız bu yoksulluğa son vermek olacaktır’’ dedi.