Güney Marmara Dayanışması Kuruluş Bildirgesi Açıkladı

Bandırma,Gönen,Erdek ,Manyas ve Marmara İlçelerini kapsamak üzere  çevre duyarlılığını vatandaşlarla paylaşılmasına yönelik kurulan dayanışma platformu 3. toplantısını yaptı ve  Kuruluş Bildirisini yayınladı.

Güney Marmara Dayanışması Kuruluş Bildirgesi:

Toprağımıza, havamıza, suyumuza, yaşam alanlarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için,
Güney Marmara Dayanışması

Biz aşağıda imzası olanlar; bütün Güney Marmara'da olumsuz çevresel etkilere neden olacak devasa büyüklükte sanayi tesisleri kurulması için başlatılan girişimlere karşı, bölgede yaşayan, vergisini veren, ülkesine, cumhuriyet ve insanlık değerlerine bağlı özgür bireyler olarak, kendi geleceğimize ilişkin söz ve eylemler oluşturmak üzere, Anayasanın ve Çevre Yasasının bizlere tanıdığı hak ve görevler çerçevesinde bir araya geliyoruz.

Her insanın hakkı olan, temiz hava, temiz su ve temiz toprak istiyoruz.
Çocuklarımız ve torunlarımızla sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güvenli bir hayat sürmek istiyoruz.
İyilik, doğruluk ve güzelliğin hüküm sürdüğü bir coğrafya istiyoruz.
Havası, suyu, toprağı kirlenmiş, kanser ve meslek hastalıklarıyla boğulmuş, yaşanan yoğun göçle oluşan sosyal travma sonucu,
suç ve suçlu yatağı, uyuşturucu bağımlısı olmuş, hilekar ve sahtekarların cirit attığı,
onurunu yitirmiş, kentine ve kendine yabancılaşmış bir coğrafya istemiyoruz.

Gerek Dilovası olsun, gerekse Aliağa, ülkemizdeki benzer örneklerini gördüğümüzde, başımıza neyin geleceğini iliklerimize kadar hissediyoruz.
Bu bölgelerde zerre bir düzelme olmadan, Güney Marmara'da çevreye duyarlı sanayi kurulacağı yalanına inanmıyoruz.
Bölgemizdeki tüm çevre derneklerini ve örgütlenmelerini, Bandırma Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerini, tüm siyasi partileri ve devlet kuruluşlarını, Zeytin ağacına saygı duyan herkesi, Şirinçavuş doğusunda Şubat ayı içerisinde gerçekleşen 4000 zeytin ağacının kökten sökülmesini kınamaya davet ediyoruz.
Marmara Ana Metal ve Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Dahil, 16 Şubat 2015 tarihli 1/100000 ölçekli Balıkesir-Çanakkale Çevre Düzeni Planında yer almayan tüm yeni sanayileşme girişimlerini reddediyoruz. Bu kuruluşların, hali hazırda sanayi alanı olarak gösterilen alanda kurulması gerektiğinin, aksi takdirde planın koruma-kullanım oranının çevre aleyhine bozulacağını vurguluyoruz.

Yönetenlerin tüm bu yaşam alanlarına dair planlardan, bölge halkını yeteri kadar bilgilendirmediğinin altını çizerek.
Konu hakkında çalışma yürüten bütün sivil toplum kuruluşlarının ve mevcut örgütlenmelerin bu konuda yeterli ve etkili bir çalışma oluşturamadıklarını kabul ediyoruz.

Buradan hareketle, etkilenecek tüm ilçeleri kapsayan geniş tabanlı bir örgütlenmeyi sağlamak üzere harekete geçiyoruz. Bu amaçla önümüzdeki günlerde Erdek, Marmara, Gönen, Manyas ve Bandırma ilçelerinde geniş katılımlı forumlar düzenlenecektir.
Bunun yanı sıra, Güney Marmara Dayanışması, bu sanayi tufanının diğer parçası olarak, Çanakkale ilindeki ilçelerle de birliktelik oluşturmaya çalışacaktır. Keza tüm bu ilçelerdeki yaşam ve çevre oluşumlarının geliştirilmesi, kentin ve bölgenin geleceğine dair söz ve eylem oluşturması için de mücadele verilecektir.
Bölgemizde yaşayan tüm özgür bireyleri, kendi gelecekleri hakkında alınacak kararlara etki edebilmek adına dayanışmamıza katılmaya çağırıyoruz.

BANDIRMA-ERDEK-GÖNEN-MANYAS-MARMARA
EL ELE BİRLİKTE GELECEĞE

GÜNEY MARMARA DAYANIŞMASI

07-03-2020 /BANDIRMA