Gelecek Partisi'nden Kamu Zararını Durdurun Uyarısı

Gelecek Partisi Çevre ve İklim Politikaları Başkanı Av. Meryem Türktekin’in İller Bankası’nın hatalı uygulamaları nedeniyle yaptığı açıklamada  ortaya çıkan kamu zararının önlenmesi hususunda yetkililere uyarıda bulundu.

KAMU ZARARINI DURDURUN !

2011 Yılında İller Bankası Olağan Genel Kurulu; belediyelerin İller Bankasından aldığı kredilerle yaptırdığı altyapı ve üstyapı işlerinin, Banka personeli tarafından yapılan teknik kontrolleri için belli oranda aldığı Kontrol Ücretlerinin bir bölümünün personele dağıtılması kararı almış ve ardından yönetim kurulu kararı ile nasıl dağıtılacağı hususunu da belirlemişti. Buna rağmen bu Karar çerçevesinde dağıtılması gereken tutarlar personele 11 yıldır ödenmedi.

Üst Yönetimle sorun yaşamak istemeyen personel o dönemde dava yoluna gitmedi ise de, emekli olduktan sonra bazıları yargı yoluna gitti; ve dava açanlar kazandılar.

İlk Derece mahkemesinde kabul edilip kazanılan davalar, istinaf edilmiş ve Kurumun istinaf başvurusu da esastan reddedilmişti. 2022 yılında Yargıtay temyiz sınırı 107.090,- TL olup, dava konusu tutar bunun altında kalmasına ve miktar yönünden reddedileceği bilinmesine rağmen İller Bankası Yönetimi tarafından temyize gidilerek boşu boşuna dava masrafı ödendi.

Hatta altta sunulan belgede de görüleceği üzere Yargıtay’ın bu kararına rağmen yine ödeme yapılmadı, ilgili personel alacağını icra kanalı ile tahsil edebildi.

Şuan bunun gibi yüzlerce eski ya da halen çalışan personelin dava açtığı/açmaya hazırlandığı öğrenilmiştir. Aşağıdaki belgede görüleceği üzere İlk Derece ve İstinaf Mahkemesine ödenen mahkeme masrafları hariç, sadece bir personele ödenecek dava ve icra vekâlet ücreti yaklaşık 25.000,00- TL’dir.

Kesinleşmiş bu yargı kararına rağmen halen diğer personele ödeme yapılmadığı ve bu nedenden dolayı dava açmış ya da açmak üzere olan 200 civarında personel olduğu öğrenilmiştir.

İller Bankasında Kontrol Fonundan ödeme yapılması gereken, halen çalışan (yaklaşık 2600) ve emekli personel sayısının 3000 den fazla olduğu göz önüne alınırsa, bunlardan sadece yarısının dava açması ihtimalinde dahi Bankanın ödemek zorunda kalacağı dava ve mahkeme masrafları ile vekâlet ücreti yaklaşık 40 milyon TL’yi geçecektir ve bu miktarda Banka zararına yol açılmış olunacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, İller Bankası Yönetim Kurulu’nun bu uygulamasını biran evvel denetlemesi ve hak sahibi personellere ‘Kontrol Fonu’ alacak haklarını ödetmesi gerekmektedir. Böylelikle, Bankaca bazı avukatlık bürolarına yüksek miktarda ödemeler yapılmak durumunda kalınmayacağından daha fazla kamu zararına yol açılmamış olunacaktır.

15-11-2022/GP BASIN