Etnik Kökenlerimiz ve Andımız

ETNİK KÖKLERİMİZ ve ANDIMIZ 
Dünyada hemen hemen her ulusun bayrak, vatan sevgisi, bağımsızlık ve özgürlükten söz eden milli marşı ve milli söylemleri, şiirleri vardır, bunlar okullarda ve uygun görülen yerlerde okunur.

Hiçbir ülke milli marş ve şiirlerinden ötürü ırkçılık veya milliyetçilikle suçlanmamıştır.(Bazı ülkelerin milli marşı ise sözsüzdür.)

Biz yakın geçmişinde işgalden kurtulmuş bağımsızlık savaşı vermiş olan bir ulusuz. Yaralarımız henüz kapanmamıştır. Vatan ve bayrağa olan sevgimiz en üst düzeydedir. Bağımsızlığın özgürlüğün önemini iyi biliriz.

Milli marşımızın dışında 1932 Milli Eğitim Bakanı Reşit GALİP'le başlayan günümüze dek bazı değişikliklerle okutulan Andımız vardır. Kimse bu ant yüzünden etnik köklerinden veya ırkından koparılmış değildir. Ayırımcılığa neden olduğu iddiasıyla 8 EKİM 2013 de okullarda okunmasına son verilen andımız Danıştay 8. Dairesi' nin verdiği bir kararla yeniden gündeme geldi. Alman almanlığıyla ingiliz ingilizliğiyle, rus rusluğuyla gurur duyarken ; vatanına ulusuna , bayrağına sahip çıkap methiyeler düzerken; bizim Türklüğümüzle gurur duymamız, göğsümüzü gere gere Türküz dememiz neden ayırımcılık olarak algılanıyor anlamak mümkün değil. Yetmiş iki buçuk milletten oluşan ABD nin vatandaşı olmak gurur verici de türk olmak suç mu? Bunun bir açıklaması olmalı. TC kimliğine sahip insan dünyanın neresinde olursa olsun Türktür. Etnik kökenlerimizin farklı olması ya da farklı ırklardan gelmiş olmamız, bu gerçeği değiştirmez. Ülkemizden birçok aile gidip ABD sınırları içinde doğum yaparak çocuğunu ABD vatandaşı yapmadı mı? Avrupa devletlerine çalışmaya giden birçok vatandaşımız farklı nedenlerle oraların vatandaşlığına geçmedi mi? Çifte vatandaşlık olayı var mı ,yok mu? O insanlar etnik köklerinden ırklarından kopmuş mu oldular şimdi? Andımızın içinde kimseyi ötekileştiren bir ifade yoktur. Oradaki (Türküm) sözcüğü ırk veya etnik kökenle ilgili değil sadece TC vatandaşı olduğumuzu vurgular. Ben Türk değilim ama daha akıllıyım , daha çalışkanım diyen de ; varsın düşüncesini söylesin.

Bazı yetkililer diyorlar ki; bir çerkez, manav, tatar, boşnak çocuğu neden türküm diye ant içsin!.

Peki bu çocuğun nüfus kağıdında TC vatandaşı yazmıyor mu?

Eğer Türküm demek bu kadar zor geliyorsa; TC vatandaşlığından çıksın. TC kimliğini devlete iade etsin Kendi etnik köküne ait bir kimliği varsa ona sahip çıksın . İşte o zaman pasaportunda TC vatandaşıdır diye yazmaz. Dilediği andı okur. Bu ülkede oturum hakkın varsa oturur. Yoksa ait olduğun yere gider . Andımızı okudu diye hiç kimsenin etnik kökleri veya ırkı değişmez. Andımızda okuduğumuz (Türküm) sözcüğü ( Ben TC VATANDAŞIYIM ) anlamındadır. Bireyler etnik köklerine sağdık kalarak, doğal mirası olan ırkın özelliklerini taşıyarak birden fazla vatandaşlık sahibi olabilirler.

Etnik köken dünyanın değişik bölgeleri boyunca öğrenilen kültürel davranış . Irk ise doğumla miras alınan, sosyolojide açıklanması en karışık, halen çözümlenememiş bir konu. Belirli bir etnik kökenden gelen insanların ortak geçmişlerine bağlı olarak benimsedikleri benzer davranışlar ve töreler, gelenekler var. Bazı ülkelerde farklı kültürleriyle birbirini öteleyen veya kaynaşan onlarca etnik sosyal gruplar var. Etnik toplulukların, inandıkları kesim soylarının geçmişi kabul ettikleri sosyal grupla dayanışma ruhu içindeyken başka bir egemen sosyal grupla bölgesel bağdaşım kurabilirler. Kişinin kendisini bir etnik toplulukla özdeşleştirmesi ve kendisini onun bir parçası olarak görmesi, aynı sebeple de diğer topluluklara ait hissetmemesi anlamına gelir. 
Kültürel farklılıklar etnik kökene, toplumsal sınıfa, dine veya yaşam alanına bağlanabilir.

 
Bireyin birden çok kimliği olabilir. IRK doğal mirasımız olmakla beraber anlamı hak arasında tam olarak çözülememiş ırklar arasında biyolojik farklılıklar bulunduğu yönündeki iddealar giderek artmıştır. DNA gibi genetik analizler ise fiziksel farklılıkların%94, Bilindik coğrafi konuma dayalı ırk mensuplarında ise % 6 'lık bir ayırılık bulunduğu kanıtlanmıştır.Vatandaşlık; genellikle bir ülke olan kurumun parçası olmak demektir. Anayasal ülkelerde, o ülkede yaşayanların vatandaşlık bağı ile bağlı olmaları gereklidir. Vatandaşın politik katılım hakkı vardır, vatandaşlık gereklilikleri anayasalarında yazılıdır. Bir ulusun vatandaşı olmak illaki aynı dil, aynı din, aynı inanca sahip olmasını gerektirmez.

TC kimliği olan veya kendine Türk diyen herkes gönül rahatlığı ile andımızı okuyabilmelidir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI HEPİMİZE KUTLU OLSUN.

ULVİYE KARA AKCOŞ