Eski Dekanlık Binası ve Gümçed Protestosu

 

ESKİ DEKANLIK BİNASI ve GÜMÇED PROTESTOSU…__

 

Bilindiği gibi ; Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin, yıllardır zarar eden şirketi FIRIN T.A.Ş, ilçemizdeki Kültür Merkezi-Sanat Kafe ve 17 Eylül Polis Karakolu arasında kalan ESKİ DEKANLIK binasına, el koymuş !

El koymuş diyoruz çünkü ; B.Şehir Meclisinden el konulmasına mütedair, FIRINTAŞ adına bir el koyma kararı çıkmış.

GÜMÇED (Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği.....) te, işbu el koymayı, bugün adresinde bir basın açıklamasıyla SÖZDE protesto etti ve ben de, o basın açıklamasında, destek vermek için bulundum.

ÖNCE SÖZ KONUSU BİNANIN TARİHÇESİNE BİR BAKALIM ;

1926 yılında ÖZEL İDARE tarafından, OTEL dizaynıyla yaptırılmış ve otel olarak ta kullanılmış. İşletmesinin ekonomik olmayışı yüzünden olacak, bir dönem Vakıf İdare Binası, bir dönem Askeri Hastane, bir dönem Şehir Kütüphanesi, bir dönem Restaurant, bir dönem PAVYON-MÜZİKHOL olarak ta V.D kullanılmış. Daha sonra da, 2010 yılına kadar Balıkesir Üniversitesine bağlı, Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, DEKANLIK Binası olarak kullanılmış. Ve Bandırma ÜNİVERSİTESİ kendi kampüsündeki binalarına taşınınca da, burası Emniyet Müdürlüğüne POLİSEVİ kullanımı için, 5 yıl önce tahsis edilmiş.(restorasyon masrafı yüksekliğinden dolayı iade edilmiş e.n) Ve şimdi o boş kalım, o mezbelelik süresi olan 5 yıl, dolmuş. Her değişik kullanım safahatında, doğru dürüst asla bakımı yapılmamış ve her kullanım değişikliğinde de, son 5 yıl gibi uzun süreler boş kalmış !… Bu yüzden de, oraya… Bandırmalılar şimdilik ESKİ DEKANLIK BİNASI diye adlandırmışlar . Ve halende, bu isimle anıyorlar.

KÖR ÖLÜNCE BADEM GÖZLÜ OLURMUŞ !

Ben de, işbu devir ve bina konusundaki ilk bilgileri, Gerçek Gazetesi yazarlarımızdan Necdet MANCILIK ve Sayim ALKAZAK ın yazılarında okudum ve haberdar oldum. Sosyal medyadan da ilk tepki yazımı, böylesi bir binayı boş tutan, tahsisini sağlamayan BANDIRMA Belediyemizi sorumlu tutarak yazdım ve dün de, GÜMÇED in basın açıklamalı protestosuna da katıldım.

Etkinlikte, önce ; Devirle ilgili CHP Balıkesir Milletvekilleri Mehmet TÜM ün itiraz mesajı okundu, Ahmet AKIN ın da bu konudaki itirazi beyanını basında okumuştum. Amenna ! Ama calib-i dikkat ! GÜMÇED in ilk 

kuruluşundaki isim Mv. Namık HAVUTÇA’nın adı hiç geçmedi. Diğer partilerimizin de orda bulunmaması, benim için ayrı bir soru işareti oldu.

GÜMÇED, güya doğru bilgilendirmek adına, Bandırma Belediyesinin bu olayda bir kusur ve ihmali olmadığını, buranın Belediye mülkü olmadığını (Öncelikle bazılarının sandığı ya da bilerek çarpıttığı gibi bu bina BANDIRMA Belediyesinin değildir….Belediyenin sorumlu tutulması gerçeklerin gizlenmesi, saklanmasından öte bir suçluluk telaşıdır. Gb. ) vurgulayan adeta değil bizzat Belediyeyi savunan bir basın açıklaması yaptı. Keşke, Belediye Başkanı DURSUN MİRZA da orda olaydı ve keşke bu izahatı, halka o yapsaydı. Ama, bu yanlışı yapmak görevi, sanırım GÜMÇED Başkanı Gültekin MUTLU ya verilmişti.

GÜMÇED adına yapılan (Öncelikle bazılarının sandığı ya da bilerek çarpıttığı gibi bu bina BANDIRMA Belediyesinin değildir….Belediyenin sorumlu tutulması gerçeklerin gizlenmesi, saklanmasından öte bir suçluluk

 telaşıdır. Gb. ) açıklamaya KA-TIL-MI-YOR-UM ! Çünkü ;

BELEDİYEMİZİN GÖREV ve YETKİSİ ile İMTİYAZI ;

1994 Yılı mahalli seçimlerinde, MHP den BANDIRMA Belediye Başkanlığına aday olmuş biri olarak, o tarihlerden kalan notlarımı karıştırdım ve ;

Belediye Yasalarıyla çok oynanmış ve değiştirilmiş olsa da ; 5393 Sayılı 03.07.2005 yılında kabul edilen BELEDİYE KANUNUN, 3. Bölüm, Belediyenin görev, yetki ve sorumluluklarının Madde:14 ve Belediyenin yetkileri ve imtiyazları MADDE: 15… halen yürürlüktedir. Bu iki maddeyi uzun uzun buraya yazmayacağım, isteyen bulur, tekrar tekrar okudum.

Ve anladım ki, bu yasa ile emredilmiş BELEDİYE yetki ve sorumluluklarına, bence hepimiz dikkat etmeliyiz. Dikkat çekmek için de, işbu yazımı kaleme aldım.

 

Madde 14-a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; KÜLTÜR ve SANAT, TURİZM ve TANITIM, GENÇLİK ve SPOR; SOSYAL HİZMET ve YARDIM, NİKAH, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için KORUMA EVLERİ açar.

Bu maddeye dayanarak Belediyemiz ( CHP-Sedat PEKEL dönemi dahil ) boş kalan bu binaya, yasal görevleri itibariyle ve isterse sanat, isterse turizm - tanıtma, gençlik, spor, sosyal hizmet, yardım, nikah, okul öncesi eğitim, gıda b

ankacılığı veya kadınlar veya çocuklar için KORUMA EVİ gibi, konuların birinde, bir proje gerçekleştirir ve buraya el koyabilirdi. BELEDİYEMİZİN sosyal proje hazırlayan bir meclisi, bir ekebi, bir kent konseyi v.s demek ki yok veya var olanlar da, işini yapmıyor.

Hatta, burayı BANDIRMA KENT KONSEYİ BİNASI, KADIN SIĞINMA EVİ BİNASI, KENT MÜZESİ, KÜLTÜR EVİ gibi veya hiçbirini yapamıyorsa, BUTİK OTEL olarak pekala konuşlandırabilirdi. Tesis ve tahsis edebilirdi. Ama ; GÜMÇED Başkanının savunmasına muhtaç kalan BELEDİYEMİZ, anlaşıldığına göre ; işbu görev ve sorumluluktan kaçınmış ve burayı BANDIRMAYA, Bandırmalılara mal etmemiş veya beceriksizce… mal edememiştir.

Oysa ; aynı yasanın 15/a. Maddesinde ; “ Belde sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak…” yetki ve yasayla tanınmış imtiyazını kullanabilirdi. Kullanmamıştır 

! Bu im

tiyaz ve yetki, nedense hiç kullanılmamıştır.

Belediye adına KAMULAŞTIRMA veya imar planlarında değişiklik yapma hakkından, hiç bahsetmiyorum ki, kafanız karışmasın. Ve yine de mevcut Belediyemizi, ACİZ Addetmek istemiyorum.

Belediyemiz, işbu bina ile ilgili bir proje yapıp, tahsisini ilgili yerden istemiş midir ? Sanmıyorum. Eğer, istemiş te… alamamış olmasını da kabul etmiyorum. Kaldı ki ; BÜYÜKŞEHİR olalı şunun şurasında, 

ne kadar ay veya ne kadar yıl oldu ?

FİLLER TEPİŞECEK ÇİMENLER EZİLECEKTİR BEYLER !

Ama atasözüdür, şimdi kör öldü badem gözlü oldu ve nafile namaz gibi, komik iddialarla gülünç ve uyduruktan, sözde protestolar yapıyoruz, yazılar yazıyoruz ve netice de alamayacağımız, maalesef kesin. Çünkü burayı ne yöneticilerimiz ve ne BANDIRMA ve Bandırma halkı hiç istemedi, hala da istemiyor beyler ! İsteyenle istemeyen bir olur mu ?

Bandırma Halkı ve BELEDİYESİ… Lütfen haklarınıza, mallarınıza ve insanlarınıza sahip çıkınız ! Çünkü ; Sahipsiz kalan BANDIRMA nın batması, haktır !

Sunduklarım veçhile, naçizane görüşüm budur ki ; Atı alan üsküdarı geçmiştir.

Bandırma Belediyesini savunmak görevi de, maalesef söylemeliyim ki GÜMÇED in değildir. Büyük Şehir haksızlıklarına, zulmüne, el koymalarına karşı, bugüne kadar nasıl dik duramadık ve durmuyorsak, bu saatten sonra da, B. Şehirin yaptıklarına… sadece hayatın olağan şartlarına bile uygun düşmeyen şekilde, hukuka uygun düşmeyen şekilde, birazda alaya alınacağımız şekilde 3-5 laf edeceğiz, o kadar…

Geçmiş olsun BANDIRMA !

 

 

15.07.2015 NOGAYTÜRK