Emekli - Sen Bandırma " Zamları Geri Çekin Halkın Sırtından İnin"

Basına ve Kamuoyuna

Hayat bizler için yaşanılmaz çekilmez hale gelmeye devam ediyor. Ülkenin ekonomik istikrarsızlığı yönetememe krizi en çok işsizleri, emeklileri asgari ücretlileri, dar gelirlileri etkiliyor. Enflasyon sanal alemde düşürülüyor mutfakta ise can yakıyor. Bu da yetmezmiş gibi vergiler soluk almamıza olanak vermiyor. Mevcut iktidar halk karşıtı politikalarına her zaman bahaneler bularak algı operasyonlarıyla haklı çıkmaya çalışıyor. Halkın içinde bulunduğu durum görmezden geliniyor. Ekonomik kriz ortadayken, enflasyon rekorlar kırarken, emeklilere % 5 sefalet zammı reva görülürken, toplumun bütün kesimleri inim inim inlerken bütün bunlar yetmemiş gibi bir darbede yerelde su fiyatlarına yapılan zamla geldi. Anlaşılması mümkün olmayan bir yöntemle kendi kalemize gol yedik. Hâlbuki adaletsiz su faturalarıyla ilgili Bandırmadaki sivil toplum örgütleri, sendikalar. Bandırma belediyesi ve Bandırma halkı karşı çıkmış etkinlikler düzenlemiş ve başarılıda olmuştuk. Rahat bir nefes aldık derken yeni yapılan zam bütün Bandırmalıları çok etkilemiş ve üzmüştür. Yanlıştan Dönmek bir erdemdir, halkın suyuna zam yapılarak borç ödenmez. Halka rağmen yanlış savunulmaz. AKP’nin gönül belediyeciliğinin geldiği noktada Baskiyi yıllarca yönetenler iflasın eşiğine getirenler yine faturayı halka kesmişlerdir. Baskiyi kim iflasın eşiğine getirdiyse faturayı onlar ödesin Cumhuriyet Halk Partisi AKP’nin can simidi olmamalıdır. Disk Emekli Sen Bandırma Şubesi olarak şunu yüksek sesle söylüyoruz. Yaşamımızı zorlaştıran çekilmez hale getiren bütün uygulamalardan artık vaz geçin. Bıçak kemikte, ulaşım zamlarını, su zamlarını, Balpark uygulamasını derhal geri çekin ve halkın sırtından inin. Bandirmadaki bütün sivil toplum örgütlerini sendikaları yapılan bütün zamlara karşı ortak mücadeleye çağırıyoruz.
Bandırma Emekli Sen Şubesi