Edincik Merasında Fırtına. Paylaşma Teklifi Reddedilince Arazi Hazineye Devredildi

Bandırma Belediyesince, Sanayi gelişme bölgesi ticari yatırım, iskan ve spor alanı olarak kabul edilen Edincik Merası'nın  Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin  %50 %50 olarak  yatırımları birlikte yapma talebine olumsuz yanıt verilmesi sonucunda mevcut arazinin kullanım hakkının Komisyonca Hazineye iade edildiği öğrenildi.

Edincik’teki 6 bin dönümlük meranın Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre Hazineden mevcut Belediyelere geçişinden sonraki süreçte kurulan Komisyon  Büyükşehir ve Bandırma Belediyelerinin mevcut alanın kullanımı  konusunda  uzlaşma sağlayamayınca Paylaştırma Komisyonu 6 bin dönümlük araziyi  hazineye devir etti. Bandırma Belediyesi'nin  Paylaştırma Komisyonu’nun bu kararını tekrar yargıya taşıyacağı öğrenildi.

İddialara göre Bandırrma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un teklife konsensüs açısından olumlu yaklaşmasına rağmen CHP Meclis grubu içinde Abdullah Erbay ve arkadaşlarından oluşan muhalif grubun teklifin değerlendirildiği grup toplantısında teklife şiddetle karşı çıkması üzerine Büyükşehir'in mevcut alanı eşit paylaşma talebinin geri çevrilmek zorunda kalındığı öğrenildi.  Paylaştırma komisyonunun mevcut alanı Hazineye geri vermekle  Bandırma Belediyesinin hak kaybına uğrayabileceği de  ileri sürülürken Siyasi çevreler olumsuz gelişmelerin  Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin  yatırım ve projeleri kapsamında Bandırma Belediyesinin kanalizasyon ,geçitler ve diğer bekleyen yatırımlarını  ortaklaşa birlikte yapma iyiniyet sürecine de zarar vereceği yönünde görüşler ifade edildi.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ

30 Mart 2014 seçimleri ardından Büyükşehir Kanunuyla zorunlu olarak  kapanan belde belediyelerinden kalan arazi, taşınır ve taşınmaz malları ilçe belediyeleriyle paylaştırılması konusunda bir komisyon kuruldu. Bundan 5 yıl önce kurulan Paylaştırma Komisyonu Hazine ile Edincik Belediyesi arasında yaşanan hukuki anlaşmazlığı gerekçe göstererek 6 bin dönümlük arazinin paylaşımıyla ilgili mahkeme kararının beklenmesini istemişti.
Mahkeme, 6 bin dönümlük meranın Bandırma Belediyesi’ne geçmesine karar verdi. Paylaştırma komisyonu mahkeme kararına rağmen bahse konu merayı Büyükşehir Belediyesi’ne devir etti. Geçtiğimiz dönemde gerçekleşen bu süreçte Bandırma Belediye Başkanlığı, komisyon kararının iptaliyle ilgili mahkemeye müracaat etti. Bandırma Belediyesi’nin talebini yerinde bulunan mahkeme komisyon kararının iptaline karar verdi.  31 Mart yerel seçimleri sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz  konunun iyiniyet çerçevesinde ortak sinerji oluşturma talebine uygun olarak mevcut alanın yüzde elli olarak eşit değerlendirme teklifi  Bandırma CHP meclis üyelerince kabul edilmeyince  Komisyon 6 bin dönümlük araziyi Maliye Milli Emlak adıyla anılan  hazineye devir etti.  Bandırma Belediye Başkanlığının  konuyu tekrar yargıya taşımaya karar verdiği öğrenildi.

BANDIRMA GERÇEK - 18-06-2019 MEHMET LEVENTOĞLU