Devlet öfkelenmez!

Öfkeyle kalkan zararla oturur!

Depremden etkilenen alan büyük, kış şartları zorlaştırıcıydı.

Özellikle ilk iki - üç gün:

Organizasyon eksiklikleri çoktu,

Telefonlar çekmiyordu,

Çadır yeterli değildi veya bölgeye ulaşmamıştı,

Elektrik kesikti,

Araç gereç ve iş makineleri yetersizdi,

Vatandaş sordu: Nerede bu devlet?

**

Gelen yardımların dağıtımı tek elden yapılmak istenince karmaşa ve gecikmeler yaşandı.

Afet bölgesine nasıl müdahale edileceğine dair planlar varsa bile uygulanamadı veya “göç yolda düzülür” mantığı işliyordu ‘demeye dilim varmıyor’, ama maalesef zaman kaybedildi.

Doğal olarak eleştiriler, yakınmalar ayyuka çıktı.

Uzman kurtarma ekiplerine ulaşmadaki zorluklar, yıkıntı başında beklemenin stresi; seyyar tuvaletlerin olmayışı, morg yokluğundan cenazelerin yol kenarlarına dizilmesi depremzedelerin beslenme ve temiz su ihtiyacının önüne geçti.

Bebeklere mama, kadınlara hijyen ürün bulamadı.

Haliyle, vatandaş kendisine uzanan mikrofona derdini döktü.

Dertlenen, şikayetini söyleyen, abartmış olsa bile yaşadıklarını, gördüklerini anlatmaya çalışan insanları hoş görmek gerekirdi.

Onların; derdine derman, şikayetine çözüm, yaşadıkları acıyı hafifletmek lazımdı.

Ve onlar:

‘havadaki kuş, yerdeki karınca kadar’ çoktular, mağdurdular, çaresizdiler ama namussuz, şerefsiz, haysiyetsiz değildiler.

**

Anlamlarına bakılsa:

-Şeref, bir insana verilebilecek en güzel vasıftır. O insanın erdemini ve hayata karşı duruşunu anlatmaktadır ki şerefsiz: Karşındakinin dürüstlüğünü kullanıp kendi çıkarlarını gözetip üçüncü kişilere zarar verendi!

-Haysiyetsiz: Toplumun kendisine değer verip vermediğini önemsemeyen ve şahsi çıkarlarını şerefinin üstünde tutandı!

-Namussuz: Ahlak kurallarına uygun davranmayan, ahlak kurallarını çiğneyendi!

**

Böylesi afet günlerinde provokatörler (kışkırtıcılar) olur.

Ne yazık ki talancı da, dolandırıcı da, düzenbaz da böyle zamanlarda felaketzede maskesi altında ortalıkta dolaşır. Hiç kuşku yok provokatörler, talancılar, dolandırıcılar ve düzenbazlar şerefsiz, haysiyetsiz, namussuz olurlar.

Onları bulmak ve cezalandırmak şarttır ve devletin işidir.

Devlet öfkelenmez!

11-02-2023/SÜHA ORAL /BANDIRMA