Çin - Kao Çang (Turfan)

Thomas Hobbes bir devletin çöküşünü kısaca şu şekilde tarif eder:
‘’Yönetim ilkeleri zaman içinde değişebilir, hükumetler değişebilir, bakanlar değişebilir, insanlarda karakterini değiştiren gelişmeler olabilir, insanların tutkuları, düşünceleri, yaşları, sağlıkları değişebilir, egemenler ve bakanları hep değişebilir.
Bir yönetim bu değişimlerle, kimi zaman gururlu ve güçlü, kimi zaman ise zayıf, bazen aydınların, bazen ise cahillerin elinde olabilir; bir yükselir, bir alçalır, yeniden yükselir, baş aşağı gider ve bütün bu düzensiz git-gellerden sonra atılım gücünü kaybeder, duraklar, sonunda da dağılır ve biter..." (1)
İbn-i Haldun, şöyle bir tez ortaya atar:
"Devletler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler. İslam coğrafyasında kurulan devletler ortalama 120 yıl yaşarlar.Bir devlet kurulduğunda, şehirleşmiş medeni unsurlar yönetir, onun dışındaki bedeviler devlete karşıdır.Şehirleşenler zamanla mücadele etmeyi bırakır ve bedevilere yenilirler. Devlet yönetimine gelen bedeviler zamanla medenileşir, onların dışında yeni bedevi gruplar oluşur.
Sonra yönetime yeniler gelir. Bu döngü her 20-25 yılda bir tekrarlanır. En çok dört ya da beş kez sürer, devamında devlet çöker." (2)
İbn-i Haldun, bu süreci teorik kavramlarla bir sistem oluşturduğu tarihselci devlet kuramında detaylı şekilde anlatır ve devleti kuruluştan çöküş aşamasına kadar beş safhada inceler ve son safhasını da; sefahat, israf ve çöküş safhası olarak niteler.
İbn-i Haldun  içinde yaşadığı ve pratik gözlem yaptığı   islamla yönetilen devletler için öngörmektedir. Asıl vurgulamak istediği ise din ve devletin ayrı yapısal olması devletin dine yaklaşımı denetleme mekanızmasına sahip olması asla dini kurallarla yönetilmemesidir.
Günümüzde, Laisizm ve Sekülerizmin devlet oluşumu ve yönetiminde ne kadar önemli olduğunu yaşamaktayız.
***
Ecdadımız dedikleri Osmanlı'nın bile sahip çıkmadığı, bir defa  bile anmadıkları Malazgirt Zaferi ve Alpaslan'a, salt 30 Ağustos zaferini gölgelemek adına, Akp hukümetinin de 18 yılda ilk kez aklına gelen 1071 yılı Malazgirt zaferi için Bitlis'in Ahlat ilçesinde otağ kurup, saray açılışı yapmaları...
Önerim:
Yakın tarihle uğraşmayın
Türk mitolojisinde önemli bir rol oynayan efsanevi bir dişi kurtun doğurduğu on erkek çocuktan biri olan Asena'nın,  yaşadığı varsayılan Çin'in "Kao Çang"'ın (Turfan)'ın Kuzeybatısında bulunan bir dağın üstündeki mağaraya görkemli bir şato inşa edin, bahçesine otağ kurun ki,problem kökten çözülsün..
1071 ve Alpaslan'a sahip çıkıp, tören yapacağınıza, ecdadımız diye övündüğünüz  Ertuğrul Gazi'nin oğlu, Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin dedesi  olan Süleyman Şah'ın mezarını turistik geziye çıkardığınız için utanmanız gerekmez mi?..
***
98 yıl önce emperyalizmin ülkeyi işgal ettiği bu günlerde, 26 Ağustos gecesi eyleme geçen Büyük Taarruz, 30 Ağustos günü büyük bir zaferle taçlanmış olup, hem emperyalizmi, hem de yerli işbirliklerini yenerek, ümmetten bir millet yaratılmış ve bağımsız bir devlet kurulmuştur.
Bu önemli günde pandemi gerekçe gösterilerek yasaklanmak istenmektedir. Oysa ki pandemiyi gerekçe gösterenler 15 temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü kutlandı, Ayasofya ibadete açılarak binlerce insan  yanyana ibadetini yaptı vs.Önemlisi ise, pandemi yaşanıyor diye gerekçe gösterenler özel okulların açılmasına neden izin verdi?..
Her ülkenin bağımsızlık günü kutlanır ve gelecek kuşaklara aktarılır..
Bir alıntıyla yazıya son verelim.
99 yıl önce, 23 Ağustos 1921. Sakarya Meydan Muharebesi'nin başladığı gün. Türk tarihinin bir dönüm noktası. 
İsmet Paşa’ya sordu:
 “Kaçak sayısı?”
“Şaşırmaya hazır ol: 30.809”
 “Neee?”
“Üstelik bunların 30.122’si tüfeği ile kaçmış. Bu yüzden elimizde az tüfek kaldı.”
Mustafa Kemal Paşa hiddetlendi...(3)
Bu ülke böylesine zor koşullarda ümmetten millet yapıldı, Bağımsızlığını  kazandı. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, 'Bağımsızlık benim karakterimdir.' dedi.
Ne projeydi, ne kurgu, nede emperyalist devletlerin kuklasıydı.
30 Ağustos Zafer Bayramını Kutlar, Ümmetten Millet yapan, Bağımsızlığı kazandıran Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarına minnetle selamlar olsun...
Kaynak:
1. Leviathan’da (Y.K.Yay. 1993)
2. İbn-i Haldun - Mukaddime
3. Dr.Naim Babüroğlu - (2 gün 22 gece Sakarya)
Esenlikler..
28.08.2020-Bandırma
Ozanca