Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bandırma "Lozan 99 Yaşında "

LOZAN ANTLAŞMASI 99 YAŞINDA!

ÇYDD olarak çağdaş, laik, demokratik Türkiye’mizin egemenliğinin ve tam bağımsızlığının belgesi Lozan Barış Antlaşması'nın 99. Yılını coşkuyla kutluyoruz.
Kazanılmış ulusal kurtuluş savaşının sonunda bağımsız Türkiye'nin dünyaya ilanı olan Lozan, Avrupa Devletleri’nin 1815 Viyana Kongresi’nde, Osmanlı Devleti’ni “hasta adam” olarak ilan edip mirasını paylaşma kararını alması ile başlayan sürecin sonunda vatanı için direnen, Kurtuluş Savaşı’nı başlatan ve kazanan Türk Ulusu lehine hükümler içeren bir antlaşmadır. 
Lozan görüşmeleri sırasında, ilk oturumda İsmet Paşa’nın oturması için konulan sandalyenin diğerlerinden alçak olmasına itiraz etmesi ve bunu geçiştirmeye çalışan İngiltere Dışişleri Bakanı Lord Curzon’a “Eşit şartlarda görüşeceğiz, eşit yükseklikte oturacağız” demesi bütün süreci özetler niteliktedir.
Lozan’da büyük asker ve devlet adamı İsmet İnönü ve Türk delegasyonu, haklı olmanın verdiği inanç, sabır ve güçle direnmiş ve masadan istediklerini almıştır. Atatürk, İsmet Paşa’ya gönderdiği telgrafta şu cümlelerle teşekkür etmiştir:
“Millet ve hükümetin zatıalilerine vermiş olduğu yeni görevi başarıyla sona erdirdiniz. Memlekete birbiri ardınca yaptığınız yararlı hizmetlerle dolu ömrünüzü bu defa da tarihi bir başarıyla taçlandırdınız. Uzun çarpışmalardan sonra vatanımızın barış ve istiklale kavuştuğu bu günde, parlak hizmetiniz dolayısıyla zatıalinizi, pek sayın arkadaşlarımız Rıza Nur ve Hasan Beyleri ve çalışmalarınızda size yardım eden bütün Delegeler Heyeti üyelerini şükran duygularımla kutlarım.”

Lozan Barış Antlaşması ile Türkiye Büyük Millet Meclisi ve tüm ulusun desteği ile heyet, Misak-ı Milli sınırları içinde tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni dünyanın egemen güçlerine kabul ettirmeyi başarmıştır.
Kurtuluş Savaşımız sonrasında elde ettiğimiz ulusal bağımsızlığımızı emperyalist devletlere kabul ettiren Lozan Barış Antlaşması’nın  imzalanışının  99. yılında, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü’yü saygıyla anıyoruz. 
Küresel ve bölgesel gelişmeler ve devletler arasında yaşanan gerginlik ve çatışmalar Lozan Barış Antlaşması’nın ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin kazanımlarına her zamankinden daha çok sahip çıkmamızı gerektirmektedir. ÇYDD olarak devletimizin kuruluş ilkeleri doğrultusunda laik, demokratik, hukukun üstünlüğüne dayalı, tam bağımsız ve çağdaş bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

24-07-2022/ÇYDD BANDIRMA