Bandırma'da Nasıl Bir Kent Konseyi?

BANDIRMA'DA NASIL BİR KENT KONSEYİ?

Kent Konseyi seçimi Bandırma'nın gündemine girdi. 5 yıllık aradan sonra seçim yapılacak  ve kurullar oluşturulacak. Umarım bu kez yönetmeliğe uygun isabetli bir seçim yapılır ve Bandırma kenti bir beş yılı daha kaybetmez çünkü  geçtiğimiz dönem Kent Konseyi çalışamadı.

 Avrupa Birliği fasılları arasında yer alması nedeniyle hemen her il ve ilçede 2005 yılından bu yana Belediyeler Kanunu çerçevesinde  Kent Konseyleri oluşturulması mecburi.

Bildiğiniz gibi her beş yılda yerel seçimlerde Belediye Başkan ve meclis üyelerini seçiyoruz. Normalde atanmış kurumlarla işbirliğinde Belediye Başkan ve meclis üyeleri kentin yönetiminden sorumlu. 1930 yılında 5380 sayılı kanunla düzenlenen Belediye Meclisi yönetmeliği  o zamanın ruhuna uygun olarak Almanya İtalya gibi faşist iktidarlarla yönetilen ülkelerden esinlenildiği  için  demokratik işleyişten tamamen uzak uygulama olarak değitirilemeden bugün hala devam etmektedir. Nedense günümüz şartlarına aykırı olmasa da yetersiz kanuna dair bir yenileme talebi olmamaktadır.

Bugün örneğin Bandırma ile ilgili toplumun genelini ilgilendiren bir konu başlığını meclis gündemine getirme olanağınız yoktur eğer Başkan izin vermezse. Başkanın düzenlediği gündemle ilgili konuda örneğin muhtarsınız mahallenizle ilgili konuda söz hakkınız yoktur. Oysa tek parti döneminden kalan bu kanunla Köylerden kente göç sürecinin sonunda hızlı kentleşmenin yarattığı sorunlarla baş etmek yerel meclislerin adil karar verebilmesini zorlaştırmakta politik nedenlerle pek çok adaletsizlikler yaşanabilmektedir. Sonrasında hukuki süreçlerle maddi ve manevi sıkıntılar toplumsal vicdanı rahatsız etmektedir. Dolayısıyla Belediye meclisi bu kanunla bu işleyişle kentin  binbir çeşit sorun ve zorunluluklarına karşılık vermesi olanaksız hale geldiği yerde Kent Konseylerinin demokratik yaşam biçimine katkı anlamında önemi artmaktadır. Rutin olarak kanunun emrettiği şekliyle ayda bir veya 2 kez toplanan Belediye meclisi gündemi Başkan tarafından belirlendiği ve muhaliflerin gündemle ilgili olası talep ve  önerileri de meclisin sayısal durumuna bağlı olduğu için mevcut haliyle Belediye meclisleri toplantılara katılanların izleyenlerin bildiği gibi çoğu zaman hakkaniyete aykırı sonuçları da içeren parmak kaldır indirle geçilen statik bir işleyişle tıkanmış durumdadır.

Kent konseyi işte bu nedenle büyük bir boşluğu doldurma amacıyla gündeme gelmiştir. Ama baktığımızda uygulamada tam bir fiyasko olmuştur şimdiye kadar. Türkiye'de Kent Konseyi oarak örnek çalışma yapabilen proje üretebilen  kent sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Eskişehir ve Bursa ilk aklıma gelen ve yapılanlar ortada. Diğer yerlerin çoğu tabeladan ve göstermelik etkinliklerle iş olsun torba dolsundan ibarettir. Bandırma Kent Konseyi geçmişine bakacak olursak zaman zaman gerçekten idealist yaklaşımlarla katkı yapmak isteyenlerin heyecanı politize edildiği, siyasi çekişmelerin kulvarında amacından farklı kulvarlara kaydırıldığı için maalesef ziyan edildi..Nitekim geçtiğimiz dönemde seçilen Kent Konseyi yürütme  köşe yazarımız Ramazan Narin'in seçim sürecinde  kerhende olsa usulsüzlüklere yönelik iptal başvurusu mahkemece  haklı görülerek  iptal edilmesine rağmen yenilenemedi ve neredeyse beş yıl ziyan oldu. Bandırma Kent Konseyi çalışamadı.

Kent Konseyi seçimlerinde görülen bir zaaf var. Seçimler adeta normal seçimlerin bir rövanşı havasına sokularak adeta seçilmiş başkana alternatif başkan seçelim "gol atalım" olmadık projelerle yıpratalım,hiç olmadı işlevsizleştirelim maksatlı havası estiriliyor. Yapmayın bu kurum partilerin güç gösterisi alanı olmamalı. Kent Konseyi ve Belediye uyum içinde olmazsa bundan kente fayda çıkmaz kimseye de yar olmaz. İyi bir gelenek başlangıcına ihtiyacımız var.  Kentte yaşayanların birlikte yaşam kültürüne katkı yapacak, politik çıkarlardan uzak kent sorunlarına ,kenti geleceğe taşıyacak öneri ve  projeler  geliştirip  uygulanması için Belediyeye sunacak, demokratik ve barış içinde birlikte yaşam biçimini tüm paydaşlarla içselleştirerek  uygulayacak bir  konseye acil ihtiyaç var. Bakın Bandırma bugün 20 yıl öncesinde başardığı komşu ülke kentleriyle iyi ilişkilerin bugün çok gerisinde ve içine kapanmış durumda bunun nedeni apolitik ve aktif bir Kent Konseyi olamamasından kaynaklanıyor.

Kent Konseyi Kanundaki tanımıyla ; atanmış merkezi yönetimin, seçilmiş yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve tüm derneklerin katılımıyla  kent yararına üretecekleri ortak akıl sinerjisinin hayata geçirilmesidir. Tanım bu ise Bandırma'da adı işlevi ne olursa olsun yüzlerce dernek, oda ve kurumsal birlikler var ise   bugüne kadar bananeciliğe kaymış  kente dair kent sorumlulukları yeniden ve ciddi olarak  harekete geçirelim olsun bitsin. Sakallı adamın işaret ettiği  cesur yeni dünya düzenine  giden yolun çakıl taşları böylesine halk için birlikte hizmet üretmek alışkanlığını kazanmaktır. 

Kent Konseyi oluşturacağı kurullarla  kentin kimliğine ilişkin tarihi, kültürel değerlere de  sahip çıkabilmenin tek şansıdır. Kent Konseyi olmadığı için Çerkez Ethem Konağı yıkıldı. Bakın tarihi Pertevniyal Hastanesi öylece bekliyor çünkü kent dinamikleri olsun stk lar olsun sessiz hala  etnoğrafya müzemiz yok!  Kent Konseyi  kentin her işine elini sokarkentin  kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunması için  seçilmiş yönetime projeleriyle destek verir, yanısıra kendi çabasıyla sponsor desteği bularak  yerel yönetimin yoğun hizmet gündeminde yeterince ilgilenilemeyen  örneğin özel çocukların, gençlerin, kadınların ve engellilerin toplumsal yaşamdaki etkinliklerini arttıracak pek çok projeleri hayata geçirebilir.. Çünkü maalesef Belediye bütçemiz bildiğimiz gibi rutin hizmetler dışında çok sınırlı. Rantabl kullanılması şart. Bandırma'nın Türkiye genelinden çok daha ileri seviyede sürdürülen kültür ve sanat etkinliklerinin beklentiler çerçevesinde daha da ileriye taşınması için Kent Konseyi ne büyük görevler yükleyecek olduğunu düşünürsek ekip çalışmalarında deneyimli ve kişisel görüşüme göre de Fikret Çağın ağabeyle aynı düşüncedeyim  Kent Konseyine Başkan'la uyum içinde çalışabilecek Bandırma'yı bilen örgütlü çalışmayı organize edebilecek bir Kadın elinin değmesinin hem Bandırma'ya marjinal fayda sağlayacağını  düşünüyorum. 

Sonuç olarak Bandırma Kent Konseyi seçimine aday olmak isteyecek arkadaşların öncelikle bilmesi gereken bir konu Kent Konseyi'nin bir bütçesi yok,belediye kanununa dayali olarak kuruldugu icin Belediyenin kısıtlı bir orana kadar bütcesine tabidir.
Dolayısıyla burada hazır masa sandalye maaş yok. Bu şu demek burada yalnızca özveriyle emek verilecek, yoğun zaman harcanacak karşılık beklemeden çaba gösterilecek.Dolayısıyla Kent Konseyini siyasi rant sıçrama mevki medyatik olma hayali vs gibi bir amaçla düşünenler bu işe hiç heveslenmesin bir beş yılı daha heba etmeyelim. 

MEHMET LEVENTOĞLU - 02-06-2019 BANDIRMA