Bandırma Milli Eğitim Müdürü PİRCİOĞLU için Eğitim Sen'in Başvurusu Kabul Edildii

 

17 Okul Müdürünün Başvurusu Kabul Edildi ve Hukuk keyfiyete dur dedi !

Bandırma Eğitim SEN' in yönetici atamaları ile ilgili mahkemeye verdiği ilçe Milli Eğitim Müdürü ve Şube yöneticilerinin yargılanacağı mahkeme günü belli oldu.
Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin PİRCİOĞLU, Şube Müdürleri İhsan PARLAK ve Mutlu ASLAN görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri sabit bulunduğu için yargılanacaklar.

Tck. Madde 257- (1) Kanunda ayrıca suç olarak tanımlanan haller dışında, görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle, kişilerin mağduriyetine veya kamunun zararına neden olan ya da kişilere haksız bir kazanç sağlayan kamu görevlisi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  İlçemizde ki farklı okullarda görev yapmaktayken, Mili Eğitim Bakanlığının çıkardığı Okul Müdürleri görevlendirme yönetmeliği dayanak gösterilerek görevleri  hukuka aykırı olarak sonlandırılan on yedi okul müdürünün yürüttüğü hukuk mücadelesi sonuç verdi.
10/06/2014 tarihli yönetmeliğe istinaden ilçemizdeki on yedi okul müdürünün görevi,okullarında görev yapan öğretmenlerin ve okul aile birliği üyelerinin tam puan vermesine rağmen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğündeki Müdür ve Şube Müdürlerince sıfır puan verilerek sonlandırılmıştı.
Usulsüzce yapılan puanlamaya itiraz ederek sürecin takipçisi olan okul müdürleri Bandırma Cumhuriyet Savcılığına başvurarak suç duyurusunda bulunmuşlardı.
  Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen Müfettişlerce görevi kötüye kullandıkları tespit edilen İlçe MEM Müdürü ve Şube müdürleri hakkında Cumhuriyet Savcısıncahazırlanan iddianamede de görevi kötüye kullanma suçunun açıkça işlendiği tespit edilmiş. ”Okullarında  iyi ve çok iyi gibi notlar alan okul müdürlerinin sıfır yada sıfıra yakın puanlar verilerek mağdur edildiği “.Eğitim –Bir Sen sendikasına üye olmayan okul müdürlerinin özellikle cezalandırıldığı” .”Bazı okul müdürlerinin özelikle aranarak sendika değiştirmeleri konusunda tehdit edildikleri “.Bu yüzden adı geçen kamu görevlilerinin Tck.257 de karşılığını bulan “görevi kötüye kullanma suçundan yargılanmaları talep edilmiştir.
19/11/2015 tarihinde Bandırma 1.Asiye Ceza Mahkemesinde görülecek ilk duruşmada ;Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürü Sadettin PİRCİOĞLU Şube Müdürleri İhsan PARLAK ve Mutlu ASLAN davalı sıfatıyla görevi kötüye kullanma suçundan yargıç karşısına çıkacak.

Mustafa Karakaş - Eğitim Sen Bandırma-  Hayrettin İldam Özel Haber