Bandırma Malta (DERE) Projesi Boğuldu !

BANDIRMA MALTA ( DERE ) PROJESİ BOĞULDU !
Bandırma da, CHP li Belediyemiz, para yokluğundan, Eti Maden’in bitişiğindeki 157 dönümlük altın nokta şantiyeleri bulunan arazisini, Eti Maden e... üstüne teminat mektubu vererek ve 105 milyona satıp, seçim öncesi MALTA DERESİ'ne  bir proje üretmiş, projenin duvar kısmını ihale etmiş, ihaleyi en düşük verene değil, AKP İhaleleri gibi tercihli 21/B uygulaması gibi yasal  ama  daha düşük fiyat verene değil   SEROĞLU İNŞAAT Firmasına vermiş ve duvarları yaptırmış, Belediyenin kepçeleri de, Malta Deresinde de işbu parlak projenin, altyapısına başlamıştı... Güzel fotoğraflardı.

( MALTA Projesine de, tek karşı çıkan ve tepki gösteren kişi de bendim.)
Ama ; ETİ-MADEN bitişiğindeki yerin satışı ( Bu satışa da karşı çıkan, tepki koyan tek kişiyim) olmadı, parası da gelmedi.

 Askeri ÇAMLIK Projesinden de dışlanan Bandırma Belediyesinin, elinde kalan tek makyaj yatırımı, Malta Deresi Vadisi'ydi.

Malta Deresinin SEL-SEYLAP Alanı/Havzası 22.000 dönüm. Tehlikeli bir mıntıka. O mıntıkada bulunan parsellerin sahibi ÖZTAN Ailesi imiş ve bu parsellerinin 8 veya 10 tanesini ÖZBEYLİ İnşaat Firmasına satmış (iddialar böyle). ÖZBEYLİ yi, Malta Deresi için çizdirilmiş eskiz projeleri, ÖZTAN Ailesi ile birlikte Belediyeye verip, oranın değerlenmesine katkı ve destek sağlarken, gönüllü çaba harcarken de görüyorduk. Tümay Özbeyli'’yi, Belediye Başkanımız Tolga TOSUN un listesinden, Bandırma Ticaret Odasının erken açıklanan, mavi listesinde de görüyoruz tabii.  !  Böylece mevcut  yerlerin değerlenmesi, üretilecek dairelerin 4-5 milyona rahat rahat satılması için, ne lazım ? Malta Deresi Projesinin hızla hayata geçirilmesi lazım değil mi ? Kazan kazan! .  Projenin katma değeri, olarak  aynı zamanda OY getirisi olması tabii ki. Bandırmalılar, bu projeyi yapana minnettarlık duyup, oraya yapılacak restaurantta yemek yedikleri, çay bahçelerinde çay içtikleri için, yeşilliklere bakıp  oy da verecekler tabii !
Ve ; Bandırmalıları seçim vaatlerinde uyutan onlarca proje için adım atılmazken, Malta Deresi için adımlar atıldı ve atılıyordu ki... Hatta sayın Belediye Başkanımız ; kendisine dere yatağı için DSİ den falan gerekli izinler alındı mı diye soranlara, DSİ ile şifahen görüştük bir sorun yok, proje başladı ve imalat devam ediyor demişti de....
Dün elime geçen belgeye göre ( İnşaat ve imalatın kanunsuz olduğu ortaya çıktı ! ) ; file:///C:/Users/Ramazan/Downloads/Malta%20Deres_Band%C4%B1rma%20(3).pdf Bandırma Belediyesi 23/03/2021 Tarihinde, 108290 S. Yazısıyle, Tarım ve Orman Bakanlığı - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde İzin girişimini yapmış !

17/08/2022 Tarihli sunduğumuz Bakanlık yazısına göre de ; Belediyemizin, şu anda yürüttüğü projesinin uygulanamayacağı, gerekli şartların sağlanmadığı, maalesef ortaya çıkmıştır. 
Neler gerekiyormuş izin safahatına (imalat safahatı değil) başlanabilmesi için ? a) Dere yatağının Islahı, b) Bandırma-Erdek Karayolu menfezinin de, onaylı istikşaf raporuna uygun yeniden inşaa edilmesi, c) ‘22 bin dönüm dedik ya Malta Havzası için, hava üssü ve 600 evler dahil’ Yukarı havzadan gelebilecek büyük çaplı ağaç, dal, kök, kum, çakıl vb. Rusubatın tuzaklanması maksadıyla, TERSİP BENDİ nin inşaa edilmesi gerektiği, d) Oluşan yeni dere güzergahları ve işletme bakım amaçlı yollarının, dere yatağı ve işletme bakım yolu olarak imar planına ve nihayetinde kadastroya işlenmesinin gerektiği... BUNLAR eksik ve yapılmamış!
Yetmemiş ; şimdiye kadar Bakanlığa herhangi bir bilgilendirme de yapılmamış ! Ama Belediyece yapım faaliyetine izinsiz başlanıldığı tespit edilerek ;
Yine Belediyenin yapması gereken ;  ÇELEBİ-Bandırma Liman İşletmesinin içerisinden geçen kısmın (dere yatağı denizle orada buluşuyor) ivedi şekilde projelendirilmesi ve uygulama projelerinin 2006/27 no’lu genelge gereği, mutlak surette görüş alınması (!) ve... tesislerin bu görüşe uygun olarak inşaasının sağlanması...
Dere yatağı ıslahlarında 2012/10 no’lu genelge, mansap şartı sağlanması, kıyı koruma yapısının da, projelendirilmesi gerekmektedir.
Neymiş ? MANSAP Şartlarının sağlanmasını müteakip ancak DSİ den görüş alınabilirmiş ! Bütün bunların gerçekleştirilmesinden ve görüşlerin de UYGUN-OLUR ile çıkmasından sonra, yapım faaliyetine başlanabilirmiş ! 
Aksi halde ; yağışlı periyotlarda meydana gelmesi muhtemel taşkınlarda oluşabilecek CAN ve MAL kaybından Belediye sorumlu imiş ! (hazır mısınız katil sayılmaya ?)
Bir de ; Belediyenin acele ile ürettiği, inşaa halindeki tesislerin (duvarlar yapıldı) devir sözleşmelerinin de, bakanlığa verilmesi gerekiyormuş ki...
EYYY BELEDİYEMİZ ; Kimin malına, kim adına, hangi yetkiyle ve kimlere inşaat yapıyorsun diye... adama sormazlar mı ? Buyur, önce yaptıklarını devret Bakanlığa... Ve devam edeceksen, buyurulan bu eksiklikleri yap ve OLUR diye, görüş al yetkili birimlerden ve devam edebiliyorsan, devam et Malta Projene !
BANDIRMA BELEDİYESİ, Başkanı, bürokrasisi, arkalarındaki siyasi ve kapitalist güçler... Hepiniz, sınıfta kaldınız arkadaş ! Belediyenin (yani Bandırmalıların) paralarını ve işgücünü israf ederek, bu ağır ekonomik krizde, Kamu zararına yol açtınız. Nasıl kalkacaksınız bunun altından bilemem ama, Bandırma, kara günlere doğru hızla ilerliyor gibi... Geçmiş olsun BANDIRMA !
CHP li Belediyenin elinde patlayan proje, Bandırmada ilk değil tabii. Ben 40 yıldır o kadar çok patlayan proje gördüm de ( Cin çukuru gb) hiç bir mesulünün hesap verdiğini, utandığını falan hiç görmedim. Ama evde çay bardağını düşürüp kıran çocuğumuzdan bile hesap soruyoruz ve ceza veriyoruz ve o çocuk ; hayatı boyunca bu travmayı unutmuyor değil mi ? 
Sunduğum ve Belediyemizin ‘MALTA PROJESİNE ‘DUR’’ diyen gelişmeden sonra ; oradan rant sağlamak isteyen rantiyecilere, geçmiş olsun demiyorum... bakın işinize gücünüze !..Orda bu kadarcık inşaat safahatında yapılan Belediye İHALESİ ile ilgili iddiaları da, ihaleyi alan firmanın hukuğa yansıyan doğru olmamasını dilediğim  iddia da  4.000 TON taşı nereden (ç)aldığını da, yargıya taşınan "hırsızlık iddiası"nın da, boyutunu ve sonuçlarını da, belgeleri elime ulaştıkça yazacam. MAPEG, Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü... siz de malın(m)ıza sahip çıkın ve gerçeklerin ortaya çıkmasına destek verin  davacı KRT Madencilik A.Ş’nin yanında müdahil olun arkadaş !  Ticaret Odası seçimleri liste fedaileri, size çok zamanımız var, sizleri de hep yazacağım !

BANDIRMA DERELER YATAĞIDIR... DERELER DENİZE BANDIRMA'DAN AKAR !
Bandırma'nın içinden akan dereleri ; Eğridere’yi, Beyderesi’ni, Çayırdere’yi, Eski Sığırcı Deresi’ni, Arıkaltı Deresi’ni, Bozdere’yi ve Değirmen Deresi’ni... Malta Deresi’ni, Bandırmalılar hatırlar... Cin Çukuru, Bandırma DERE Mahallesi, BENTBAŞI Mahallesi’nin neden bu isimleri aldığını da, hatırlar. Nerede derelerimiz şimdi ? Dere yataklarımız nerde? Maşallah Belediyeleri ve meclislerini işgal eden vahşi kapitalistlerimiz, mimar-mühendis ve müteahhitlerimiz, şehrini düşünmeyen muhteris eşrafımız,çakma tatlısu solcularımız, cennet satan müselmanlarımız, sözde milliyetçi vatanseverlerimiz, nerde acaba ? Yoksa bu derelerin suyunu içip, yataklarında mı yatıyorlar ? 
MENFEZ kavramını piç edip yok edenler, sözde mimar-mühendis ve şehir plancısıyız diye geçinenler, yağmur suları için giderlerimiz ve MENFEZLERİMİZ nerede ? Yeni kurulan PAŞAKENT te bile, benim oturduğum  sitemin bahçesi-bodrumu, her sağanakta su doluyor mesela! BASKİ-BELEDİYE arasında gel-gitler yaptım da, öğrendim. Meğerse YAĞMUR SUYU hattımız yokmuş ? Mahallemizde MENFEZ yokmuş ? Kanalizasyon giderlerine sevk ettiğimiz yağmur suları, sitelerin 1. Katlarındaki evlerin tuvaletlerinden, evlerin içine girme tehlikesi varmış ! İlçe Belediyesi, BASKİ, B.Ş Belediyesi... hepsi topu, birbirlerine atıyor.  Ama 2560 S.Y ile bu görev, sayın İlçe Belediyesinin efendim Bkz. Md.25. Bandırma Belediyesi MALTA DERESİNDE kanunsuz olarak kamuyu borçlandırıp, rantiyecilere ön açacağına, bence işe bu MENFEZLERİ yaparak başlasın. Sadece Malta Dere havzası değil, Paşakent Mahallesi de risk altında... Adı DERE olan her yerde risk var...

Ve konserlere, ziyafetlere, gezilere v.d ayırdığınız bütçeden kısın da, YAĞMUR SUYU MENFEZLERİMİZİ, yapın efendim ! 
Yok yapmıyor ve yapmayacaksanız, mahkemeleşebiliriz sayın Belediyeler... beis yok ! Ama böyle ifşa da, deşifre de olursunuz ve aldığınız oylar ıslanır !

MALTA PROJENİZ derede boğuldu , bizi de boğmayın isterseniz ! Benden demesi !

RAMAZAN NARİN / TTK./ 18/08/2022 NOGAYTÜRK