Bakan Fatih Dönmez'den Müjde " Bor Atığından Lityum Üreteceğiz"

Mehmet Leventoğlu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den çarpıcı açıklamalar geldi. Bakanın açıklamalarına göre Bor işleme sonucunda oluşan şlam atıklarında yoğun olarak bulunduğu belirlenen Lityum elementi üretimine başlanacağını bu süreçte çevre sorunu yaşatan atık dağlarının önüne geçilebileceği açıklandı.. Bandırma Levent Mahallesinde yaklaşık 30 yıldır yaşamı etkileyen büyük çevre sorunu Eti Maden şlam atık sahası ve Ağıldere atık dinlendirme baraj gölünden kaynaklanan sorunların giderilebileceği umudu Bandırma çevre aktivistleri ve mahalle sakinlerince olumlu beklenti yarattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar  Bakanı Fatih Dönmez basına yaptığı açıklamada  geleceğin teknolojisinde merkezinde yer alan pil teknolojisinin temel kaynağı olan Lityum konusunda Lityumun batarya teknolojisi, mobil cihazlar, elektrikli otomobiller, elektrikle çalışan aletler gibi pek çok yerde kullanım alanı mevcut. Lityum ham madde olarak dünya genelinde nadir element ancak kaynağı bizde olan   bor yataklarının belli oranda lityum içerdiğini ve ilk etapta yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisin devreye alınarak ülke ekonomisine katma değer katacaklarını duyurdu.

Bakan Fatih Dönmez, "Bugüne kadar ülkemizdeki lityum varlığı geleneksel üretim teknolojileri ile ekonomik olmadığından değerlendirilememişti. Eti Maden 3 yıldır yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak yeni üretim metodu geliştirdi ve lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimini gerçekleştirdi" ifadelerini kullandı. Patent başvuru sürecinin başlatıldığınI belirten  Dönmez, "Bor madeninden rafine bor üretimi sırasında sıvı ve katı atık ortaya çıkıyor. Bu atıklar uygun koşullarda depolanıyor. Sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma üzerine bir teknoloji geliştirdik. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisi devreye alacağız. Projelendirme bitti. Temmuz ayı içerisinde tesisin montajına inşallah başlıyoruz.Yıl sonu itibarıyla da ilk üretime geçeceğiz" müjdesini verdi.. Biz bu açıdan şanslıyız" dedi.
Sanayiye dönük lityum taleplerinin ülke içi kaynaklardan karşılanacağını söyleyen Dönmez, "Ar-Ge çalışmaları sonucu oluşturulan proseste, üretim tesislerinde açığa çıkan zayıf çözeltinin içerisinde bulunan bor ve lityum alınarak, lityum karbonat ve satılabilir bor ürünleri üretimini yapacağız. Böylece boraks fabrikalarındaki randımanlar arttırılacak. Bunun yanında, lityum kimyasallarının sentezlenmesiyle de sanayiye dönük lityum taleplerini ülke içi kaynaklardan karşılayacağız. Bu prosesle üretilecek lityum bileşikleri lityumun kullanıldığı tüm sektörlerde kullanılabilecek. Lityum üretimi prosesinin devreye girmesiyle yeni atık stoklama sahasına olan ihtiyaç azalacaktır, mevcut stok sahasında bulunan sıvı atıklardan da lityum ve satılabilir bor ürünleri üretimi gerçekleşecek. Yıllardır bu sahalarda oluşan atıklar da geri kazanılarak çevre dostu bir teknolojiyle sahip tesisi ülkemize kazandıracağız" dedi.

Bilindiği gibi Bandırma Levent Mahallesi Ağıldere mevkiinde bulunan Eti Maden atık şlam sahasına fabrikaca atık boşaltma izni bu yıl sona ermesine rağmen 5 yıl uzatılması mahalle sakinlerinin verilen sözlerin tutulaması üzerine büyük tepkisine yol açmışti. Bandırma  Eti Maden İşletmesinin mevcut alanda şlam dökmesi sonucunun yarattığı yaşamı etkileyen çevresel  sorunlar ve görüntü kirliliğinin giderilmesine yönelik 5 yıl önce yapılan anlaşma sonucunda izin bitiminden sonra  mevcut alanın rehabilite edilerek ağaçlandırma ve rekreasyon çalışmaları yapılacağı sözü  tutulmamış  üstelik aynı alanda 5 yıl daha atık dökme izni  verilmesi mahalle sakinleri ve çevrecilerin tepkisine yol açmıştı. Şlam atıklarından Lityum üretilebileceği haberi İlçede heyecan yarattı.

12-07-2020/HABER MERKEZİ - SOSYAL - EDİT: M LEVENTOĞLU