Bagfaş'a Soruşturma Açıldı

Rekabet Kurumu gübre üreten fabrikaların ortak fiyat uygulayarak tröst oluşturdukları iddialarına yönelik soruşturma açtı. Ön araştırmaya göre yapılan açıklamada  karara bağlanan soruşturmanın ceza anlamına gelmediği belirtildi.

Gübre sektöründeki fiyat artışlarına yönelik olarak re’sen yürütülen ön araştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.02.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;
•Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.,
•Ege Gübre Sanayii A.Ş.,
•Gemlik Gübre Sanayi A.Ş.,
•Gübre Fabrikaları T.A.Ş.,
•İstanbul Gübre Sanayii A.Ş.,
•Toros Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.
 

hakkında soruşturma açılmasına, 19-08/96-M sayı ile karar verdi.

* Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüs ya da teşebbüs birliklerine kararın tebliğ edilmesini takiben kamuoyunun bilgisine sunulur. Kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.,

Rekabet Kurumu