Ahmet Okbay'dan Bandırma Belediyesine Ciddi Uyarılar!

Ahmet Okbay'dan Belediye'ye Ciddi UYARILAR..!

Bandırma Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyesi AK Parti Meclis Üyesi Ahmet Okbay, 01 Ocak 2017 ve 31 Aralık 2017 tarihleri arasındaki Bandırma Belediyesi faaliyetleri üzerine yaptığı ve Meclise sunduğu araştırma raporunda Belediye’nin yapmış olduğu usulsüzlükleri ortaya koydu. Ahmet Okbay meclise sunduğu raporda şu ifadelere yer verdi:

"Bu denetimler hakkında kişisel görüşlerimi açıklamak üzere karşınızdayım. Bildiğiniz gibi komisyonumuzun görevi; Belediye Kanunu’nun 25. Maddesinde ifade edildiği gibi, bir önceki yılın gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi olarak belirtilmiştir.

2017 yılı gelirleri incelendiğinde, 2016 yılına göre %15,77 artış olduğu görülmekte ise de; bu artışın merkezi idare vergi gelirlerinden alınan payın ve taşınmaz satış gelirlerinin artmasından kaynaklandığı, belediyenin tahsil ettiği vergi gelirleri ve kira gelirlerinde ise azalma olduğu görülmektedir.

Örneğin, tahsilat oranı geçen yıla göre

Vergi gelirlerindeki %42 -%9,98

Kira gelirlerindeki %47 -%16,63

Kamu harcamalarına katılım payı oranı ise %20 de kalmıştır.

Bütçe geliri toplam tahsilat oranının %65 seviyesinde gerçekleşmiş olması; merkezi idare vergi gelirlerinden alınan paylar ile taşınmaz satış gelirlerinin %100 oranında tahsil edilmesinden kaynaklanmaktadır. Bu iki kalem hariç tutulursa, belediye gelirlerinin ancak %40’ının alınabildiği görülmektedir. Gelirlerin toplanması için gerekli olan işlemler yapılmamış, sadece borçlulara ödeme tebligatları gönderilmekle yetinilmiş, icra ve haciz işlemleri başlatılmamış ve böylece kamunun alacağı alınamamıştır.

Harcamalar üzerine yaptığımız denetimlerde ise; açık ihale usulünün tercih edilmeyip 4734 sayılı ihale Kanunun 21/F ve 22/D maddelerine göre harcamaların yapıldığı görülmektedir. Oysa 4734 sayılı kamu ihale kanunun 62/I bendine göre; bu kanunun 21 ve 22. maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu, kamu ihale kurumunun uygun görüşü olmadıkça aşılamaz, maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

2017 yılındaki 57.531.414 liralık mal ve hizmet alımlarının; 46.549.787 tl lik kısmı açık ihale usulune göre, 10.981.627 tl kısmı 22/d ye göre yapılmış olup yasal sınırlar aşılmıştır.

Piyasa araştırması 21/F, ve doğrudan temin 22/d maddelerine göre yapılan harcamaların dahi, usule uygun yapılmadığı görülmektedir. Yüzlerce harcama dosyası içerisinde örnekleme yöntemi ile yaptığımız denetimlerde doğrudan temin alımlarında bazen tek, bazen 2 teklif ile yetinildiği görülmüştür. oysa en azından 3 teklif alınması yerinde olacaktır. Bazı dosyalar ise açık hesap çalışılmıştır. Kamu harcamalarında; açık hesap çalışması gibi bir usul bulunmamaktadır.

OTAYLAR, İŞGÜDER, GÖZDE Kaynak gibi firmalarla açık hesap çalışılmıştır.

Aşağıda okuyacagım doğrudan temin usuluyle mal ve hizmet alımı yapılan dosyalarda ise başka teklif alınmadan mal alımı yapılan firmanın teklifleri yeterli görülmüştür.

23 Şubat 2017 tarih ve B5-97 sayılı dosya Özcan Torna

7 Mart 2017 tarih ve B5-128 sayılı dosya Çetin Torna

10 Nisan 2017 tarih ve B5-211 sayılı dosya İpek Egzoz

16 Mayıs 2017 tarih ve B23-295 sayılı dosya Hacıoğlu yedek parça

19 Haziran 2017 tarih ve B1-362 sayılı dosya Şener Pompa

11 Temmuz 2017 tarih ve B1-374 sayılı dosya Osmanlı Yedek Parça

5 Temmuz 2017 tarih ve B3-292 sayılı dosya Prestij Yapı

28 Temmuz 2017 tarih ve B3-427 sayılı dosya Bormar

3 Kasım 2017 tarih ve B5-649 sayılı dosya Bilgiler İnşaat Malzemeleri

Bu ve benzeri pek çok doğrudan temin alımlarında başka teklif alınmaması doğru bir yöntem değildir.

06 Temmuz 2017 tarih ve B3 379 sayılı dosya ile Hobi bahçelerine toprak çekilmesi işi, Gülmüş hafriyata verilmiş. Mazotları belediyenin tankından konmuş, mazot teslim tutanağına ise Ayyıldız mahallesi tır parkında çalışan kamyonlara teslim edildiği kaydedilmiştir.

07 nisan 2017 tarihli B5 198 no lu dosya ile Turgutlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden yapılan 202.000 tl lik alım doğrudan temin sınırlarının çok üzerindedir.

Hizmet alımlarındaki fiyatlar arasında da tutarsızlıklar söz konusudur.

Örneğin; 28 Nisan 2017 tarih ve B5-250 sayılı dosya ile 23 Nisan törenleri için Cumhuriyet Meydanı’na kurulacak ses ve ışık gösterilerine Çağdaş Müzik Aletleri’ne 9.000 TL+KDV ödenmişken, bundan 1 ay önce 28 Mart 2017 tarih ve B5-170 sayılı dosya ile General Balcı Çamlığı’ndaki açılış törenlerindeki ses ve ışık gösterileri için 17.100 TL+KDV ödenmiş, ayrıca HA haber şirketine video çekim ücreti için de 9.000TL+KDV ödenmiştir. Ve bu işlem için başka bir yerden teklif dahi alınmamış tek teklif ile yetinilmiştir. Yani 23 Nisan törenleri için 9.000 TL, General Balcı Çamlığı açılış törende kullanılan ses ve ışık gösterileri için 26.100 TL harcama yapılmasını meclisimizin takdirine arz ediyorum.

Ayrıca; Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne açık ihale usulüne göre alınması gereken çöp konteyneri dezenfeksiyon makinaları , 11 Aralık 2017 tarihli 717 sayılı dosya ve 12 Aralık 2017 tarihli 718 sayılı dosya ile iki ayrı doğrudan temin alımı yapılarak ihale ikiye bölünmüş.. Birer gün ara ile Orion Çevre Teknolojileri Ticaret LTD ŞTİ’den 2 ayrı alım yapılmıştır. Doğrudan temin sınırını aşan alımın ikiye bölünerek yapılması yasal değildir.

Borçlanmadan kaynaklanan faiz giderlerinin 2017 yılında bir önceki yıla göre %55 artmış olması dikkat edilmesi gereken bir durumdur.

Sayın Başkan,

Sayın Meclis Üyeleri,

Yukarıda ifade ettiklerimden de anlaşılacağı üzere; gelirlerin toplanmasında da, harcamaların yapılmasında da, kayıtların tutulmasında da eksiklikler söz konusudur. Bu duygu ve düşüncelerle konuşmama son verirken hepinize hayırlı akşamlar diler, Saygılarımı sunarım.

AHMET OKTAY. Ak Parti Bandırma Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Denetim Komisyon Üyesi