2020 Türkiye'de ve Balıkesir'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Ekim ayı sonu itibarıyla  23 965 229 olmuştur.

Ülkemizde Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 23 965 229 adet taşıtın %54,2' sini  otomobil, %16,3' ünü  kamyonet, %14,6' sını  motosiklet, %8,1' ini  traktör, %3,6' sını  kamyon, %2,1' ini  minibüs, %0,9' unu  otobüs, %0,3' ünü  ise özel amaçlı taşıtlar oluşturmuştur.

TÜİK Balıkesir Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre Balıkesir' de Ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre % 0,3, geçen yılın aynı ayına göre ise % 3,2 oranında artmıştır.

Ekim ayı sonu itibarıyla Balıkesir'de trafiğe kayıtlı toplam 499 785 adet taşıtın % 43,4' ünü otomobil, % 1,3' ünü minibüs, % 0,6' sını otobüs, % 14' ünü kamyonet, % 2,5' ini kamyon, % 24,9' unu motosiklet, % 0,2' sini özel amaçlı taşıtlar, % 13' ünü ise traktör oluşturmaktadır.

Çanakkale'de Ekim ayında trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre % 0,3, geçen yılın aynı ayına göre ise % 3,1 oranında artmıştır.

Ekim ayı sonu itibarıyla Çanakkale'de trafiğe kayıtlı toplam 238 505 adet taşıtın % 39,6' ünü otomobil, % 1,1' ini minibüs, % 0,7' sini otobüs, % 14,4' ünü kamyonet, % 2,5' ini kamyon, % 26,8' ini motosiklet, % 0,3' ünü özel amaçlı taşıtlar, % 14,5' ini ise traktör oluşturmaktadır.

27-11-2020/TUİK