17 Ekim Dünya Yoksullukla Mücadele Günü

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 1993 yılı 17 Ekim gününü tüm ülkelerde yoksulluğu ortadan kaldırmak ve bu konudaki farkındalığı arttırmak için “Dünya Yoksullukla Mücadele Günü” olarak belirlemiştir.

Çokça tanımı yapılmış olmakla birlikte BM yoksulluğu sürdürülebilir bir yaşam için gerekli gelir ve kaynakların eksikliği; açlık, yetersiz ve dengesiz beslenme; sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlere sınırlı erişim olması ya da hiç erişememe; hastalıklardan kaynaklı artan sağlık sorunları ve ölümler; barınma olanağı olmaması ya da uygun olmayan barınma; güvenli olmayan çevre koşulları ve sosyal ayrımcılık ve dışlanma ile birlikte sivil, sosyal ve kültürel yaşama ve karar alma süreçlerine katılamama durumu olarak tanımlamıştır. 

Mutlak yoksulluk ise gıda, güvenli içme suyu, sanitasyon imkanları, sağlık, barınma, eğitim ve bilgilendirmeyi de içeren temel insani ihtiyaçların ciddi ölçüde yoksunluğuyla karakterize durumu ifade eder.

Dünya yoksulluk istatiskilerine göre ;

  • 197 Milyon kişi işsiz 
  • 758 Milyon kişi açlıkla mücadele ediyor
  • 15 Milyon kişi her yıl açlık sebebiyle ölüyor
  • 637 Milyon kişinin güvenilir içme suyu yok
  • 10 Milyon kişi her yıl bulaşıcı hastalıklara gerekli müdahale edilemediği için ölüyor
  • 6 Milyon çocuk her yıl açlık ve güvensiz barınma sebebiyle ölüyor
  • Dünyanın %20'si günde 1.90 dolar ile geçiniyor
  • 180 milyon çocuk, çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri olarak tanımlanan işlerde çalışıyor 

Veriler korkunç bir tabloyu ortaya çıkartıyor.

70 MİLYON 7 MİLYAR İNSANDAN DAHA ZENGİN. Gelir eşitsizliği dünyayada yoksuluk sınırında yaşayan insanları öldürüyor.

Yapılan araştırma sonuçlarına göre ;

Beslenme , güvenili su, güvenli barınma ve eğitimin sağlanması için yıllık 60 milyon dolar gerekiyor. 

BG- HABER Simge Köse