1 Mayıs'ta Alanlar ve Düşündürdükleri

1 MAYISTA ALANLAR VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ ..

Tüm farkı yaratan emektir tartışmasız.

1 Mayıs ama biz çalışıyoruz İş, aş, ekmek güvenliğinin olmadığı, üretime mecbur bireyler olarak, bu da yaşamın gerçekliği.

Hem de emek iş, ekmek aş söylevlerini ağzından düşürmeyen ama çıkarları söz konusu olduğunda aynı temelde tehdit ve yaptırımlardan çekinmeyen yetki ve sorumlulukları üzerine alan siyasetçi ve iş dünyasının buraları da kendine büyük vitrin olarak kullanan aymazların varlığından da haberdar olarak.

Kendi gerçekliğiyle boğuşan işçi emekçi alanlarda kendini ifade edecek bir zemin yaratılana değin yada yaratana değin, bu böyle devam edecek gibi.

Bu önemli gün nasıl kutlanıyor? Kimler kendini ifade ediyor? Sınıfın sesi ne kadar duyuluyor?.

**

Hep mikrofon elinde olan siyasetçiler yine alana hitap ediyor. Sözün sahibi yine onlar.Tiyatronun kalanını oynamakta kime nasipse işte.

Dürüst, teorisiyle toplumsal yaşamını bütünleştiren samimi ama nadir solcuları dışarıda tutalım.Enternasyonalizm sapmaları ve uydurmaları hep zaten '' MIŞ '' gibi bir akımı beraberinde getirdiğinden alan mücadelelerinin içeriği boşaltılmış,kendine vazife çıkarma ve etiket oluşturmak isteyen bireylerin hegomonyasına teslim olmuştur.

Modern çağ, söylemle gerçeğin, görüntüyle hakikatin özellikle ayrıştırıldığı bir toplumsal ve siyasal gerçekliğin çağıdır.
Emeği ve emekçiyi yüce değer olarak kutsayan ama bu yüceliği kapitalist emperyalizme pazarlayan riyakarlık, ekonomik refah ve siyasi iktidar paylaşımında eşitlik talebiyle ortaya çıkıyor, Sınıf atlamak, uzlaşıcı Avrupa sosyal demokrasisi ( daha da güdükleştirilen ülke sosyal demokrasine evrilirken) gibi bir demokrasiyi yüceltmek için solculuk taslıyor. Riyakarlık tam da burada yatıyor; devrim yok, paylaşım var.

Hele ki daha da vahimi benzer varoluşun dindar versiyonunun ortaya çıkarak dini kılıfa bürünüp dinden meşruiyet araması, sürpriz sayılmamalı.
Riyakarlık söylemi ağır olmuyor mu denildiğini duyar gibi oluyorum. Şöyle bağlayayım ;Hem kapitalizmle uzlaş, hem burjuva ekonomik sistemini ıslah et, hem liberal demokrasiyi yücelt, hem de anti-emperyalist ol!

Üstünede bunları yaparken 
Faşizme karşı mücadele ettiğini ve bundan ödün vermediğini haykır!

Kulağa hoş geliyor ama inandırıcılığı öyle mi???
Haksızlıkların,eşitsizliklerin,adaletsizliklerin,ve ezilmenin olmadığı,emeğin sömürülmediği,aydınlık,eşit ve güzel bir dünyayı göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla,tüm gerçek emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutlarız.

Saygılarımla

AYDIN AKBAL - 01-05-2019 BANDIRMA